لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

500 دینار تصویری

/mechanical-coins/پهلوی-یکم-ماشینی/500-دینار-ماشینی-2/500-دینار-تصویری-ماشینی-2-3.html2011-07-27
logo
سکه ها

سکه پانصد دینار رضا شاه پهلوی

ویژگی ها

روی سکه پشت سکه
پهلوی شاهنشاه ایران
پانصد دینار
برگ زیتون و برگ بلوط شیر و خورشید
چهره شاه
برگ زیتون و برگ بلوط
جلوس آذر 1304
تاج
تاریخ


  • سال ضرب: از 1306 تا 1308
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 2.3 گرم
  • قطر: 18 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1
500 دینار تصویری 1306 نقره 2.3
18 لیست قیمت در ایران آنتیک
2
500 دینار تصویری 1307
نقره
2.3 18
3
500 دینار تصویری 1308 نقره
2.3
18
سکه 500 دینار تصویری - تاریخ نامشخص - رضا شاه

کد: 932092

سکه 500 دینار تصویری - تاریخ نامشخص - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. توجه: تاریخ سکه بر اثر سایش پاک شده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 500 دینار تصویری 1306 - 6 تاریخ مکرر - رضا شاه

کد: 120854

سکه 500 دینار تصویری 1306 - 6 تاریخ مکرر - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای  کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار تصویری 1306 - رضا شاه

کد: 120860

سکه 500 دینار تصویری 1306 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای  کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 500 دینار تصویری 1306 - رضا شاه

کد: 120859

سکه 500 دینار تصویری 1306 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای  کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 500 دینار تصویری 1307 - AU - رضا شاه

کد: 932018

سکه 500 دینار تصویری 1307 - AU - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار تصویری 1307 - رضا شاه

کد: 932098

سکه 500 دینار تصویری 1307 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار تصویری 1307 - رضا شاه

کد: 932010

سکه 500 دینار تصویری 1307 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار تصویری 1307 -EF- رضا شاه

کد: 932020

سکه 500 دینار تصویری 1307 -EF- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار تصویری 1307 -بانکی- رضا شاه

کد: 932002

سکه 500 دینار تصویری 1307 -بانکی- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 500 دینار تصویری 1307 -مکرر تاریخ- رضا شاه پهلوی

کد: 932012

سکه 500 دینار تصویری 1307 -مکرر تاریخ- رضا شاه پهلوی
خورشیدی / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 500 دینار تصویری 1308 - رضا شاه

کد: 458959

سکه 500 دینار تصویری 1308 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار تصویری 1308 - رضا شاه

کد: 458954

سکه 500 دینار تصویری 1308 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار تصویری 1308 - رضا شاه

کد: 458977

سکه 500 دینار تصویری 1308 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 500 دینار تصویری 1308 -VF- رضا شاه

کد: 458958

سکه 500 دینار تصویری 1308 -VF- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار تصویری 1308 -انعکاس روی سکه- رضا شاه

کد: 932099

سکه 500 دینار تصویری 1308 -انعکاس روی سکه- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 500 دینار تصویری 1308 -با چرخش 90 درجه- رضا شاه

کد: 451254

سکه 500 دینار تصویری 1308 -با چرخش 90 درجه- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب   میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 500 دینار تصویری 1308 -بانکی- رضا شاه

کد: 458970

سکه 500 دینار تصویری 1308 -بانکی- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 2.3 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه