لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

5 دینار برنز

/mechanical-coins/پهلوی-یکم-ماشینی/5-دینار/5-دینار-برنز.html2011-07-27
logo
سکه ها

سکه پنج دیناری برنز رضا شاه پهلوی

ویژگی ها

روی سکه پشت سکه
5
شیر و خورشید
برگ بلوط
برگ زیتون و برگ بلوط
تاریخ
تاج

پنج دینار  • سال ضرب: از 1315 تا 1320
  • ضرب: ایران
  • جنس: برنز
  • وزن: 1.65 گرم
  • قطر: 16 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1
5 دینار برنز 1315 ، 5 تاریخ کوچک برنز
1.65
16 لیست قیمت در ایران آنتیک
2
5 دینار برنز 1315 ، 5 تاریخ بزرگ برنز
1.65
16
3
5 دینار برنز 1316 ، 6 تاریخ کوچک برنز 1.65
16
4 5 دینار برنز 1316 ، 6 تاریخ بزرگ
برنز 1.65
16
5
5 دینار برنز 1317
برنز 1.65
16
6 5 دینار برنز 1318
برنز 1.65
16
7
5 دینار برنز 1319
برنز 1.65
16
8
5 دینار برنز 1320
برنز 1.65
16
سکه 5 دینار برنز 1315 - 5 بزرگ- رضا شاه

کد: 540121

سکه 5 دینار برنز 1315 - 5 بزرگ- رضا شاه
خورشیدی / برنز / 1.65 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 دینار برنز 1315 - رضا شاه

کد: 540128

سکه 5 دینار برنز 1315 - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 1.65 گرم / 16 میلیمتر
کیفیت سکه همانند تصویر می باشد. پشت سکه کمی خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 دینار برنز 1315 - رضا شاه

کد: 540122

سکه 5 دینار برنز 1315 - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 1.65 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه در قسمت بالای کنگره ضربه خوردگی کوچکی دارد. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه 5 دینار برنز 1315 - رضا شاه

کد: 541130

سکه 5 دینار برنز 1315 - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 1.65 گرم / 16 میلیمتر
کیفیت سکه همانند تصویر می باشد. توجه: پشت سکه چند خراش وجود دارد که در تصویر مشخص است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 5 دینار برنز 1316 - 6 تاریخ بالا - رضا شاه

کد: 235013

سکه 5 دینار برنز 1316 - 6 تاریخ بالا - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 1.65 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه خط و خش مویی دارد سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه 5 دینار برنز 1316 - 6 تاریخ بزرگ - رضا شاه

کد: 235014

سکه 5 دینار برنز 1316 - 6 تاریخ بزرگ - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 1.65 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 5 دینار برنز 1316 - 6 تاریخ بزرگ - رضا شاه

کد: 235015

سکه 5 دینار برنز 1316 - 6 تاریخ بزرگ - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 1.65 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به... ادامه

سکه 5 دینار برنز 1316 - EF - رضا شاه

کد: 125213

سکه 5 دینار برنز 1316 - EF - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 1.65 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 5 دینار برنز 1316 - VF - رضا شاه

کد: 125211

سکه 5 دینار برنز 1316 - VF - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 1.65 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 دینار برنز 1316 - رضا شاه

کد: 125212

سکه 5 دینار برنز 1316 - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 1.65 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه لک دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه 5 دینار برنز 1316 -AU- رضا شاه

کد: 235012

سکه 5 دینار برنز 1316 -AU- رضا شاه
خورشیدی / برنز / 1.65 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 دینار برنز 1317 - F - رضا شاه

کد: 825901

سکه 5 دینار برنز 1317 - F - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 1.65 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 5 دینار برنز 1317 - FE - رضا شاه

کد: 825504

سکه 5 دینار برنز 1317 - FE - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 1.65 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 دینار برنز 1317 - بانکی - رضا شاه

کد: 825900

سکه 5 دینار برنز 1317 - بانکی - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 1.65 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 5 دینار برنز 1318 - رضا شاه

کد: 350689

سکه 5 دینار برنز 1318 - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 1.65 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 5 دینار برنز 1318 - رضا شاه

کد: 825898

سکه 5 دینار برنز 1318 - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 1.65 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 5 دینار برنز 1318 - رضا شاه

کد: 825899

سکه 5 دینار برنز 1318 - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 1.65 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و تصویر به عنوان نمونه میباشد. توجه: کمی گرفتگی قالب دارند. توضیح: این سکه به تعداد موجود می باشد و از نظر ظاهر ممکن... ادامه

سکه 5 دینار برنز 1318 -VF- رضا شاه

کد: 350688

سکه 5 دینار برنز 1318 -VF- رضا شاه
خورشیدی / برنز / 1.65 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 دینار برنز 1319 - EF - رضا شاه

کد: 350150

سکه 5 دینار برنز 1319 - EF - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 1.65 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه ضربه خوردگی های کوچکی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه 5 دینار برنز 1319 - رضا شاه

کد: 350149

سکه 5 دینار برنز 1319 - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 1.65 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه