لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

2000 دینار رایج مملکت

/mechanical-coins/پهلوی-یکم-ماشینی/2000-دینار-ماشینی-3/2000-دینار-رایج-مملکت.html2011-07-27
logo
سکه ها

سکه دوهزار دینار رضا شاه پهلوی

ویژگی ها

روی سکه پشت سکه
یدو هزار دینار
شیر و خورشید
رایج مملکت ایران برگ زیتون و برگ بلوط
برگ زیتون و برگ بلوط تاج
طهران تاریخ  • سال ضرب: 1304 و 1305
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 9.2 گرم
  • قطر: 27 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1 2000 دینار رایج مملکت 1304
نقره
9.2 27 لیست قیمت در ایران آنتیک
2
2000 دینار رایج مملکت 1305
نقره
9.2
27
3
2000 دینار رایج مملکت 1305 ، انعکاس خورشید روی سکه نقره 9.2
27
سکه 2000 دینار رایج مملکت 1304 - بانکی - رضا شاه
سکه 2000 دینار رایج مملکت 1304 - بانکی - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار رایج مملکت 1304 - بانکی- رضا شاه
سکه 2000 دینار رایج مملکت 1304 - بانکی- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 2000 دینار رایج مملکت 1304 - رضا شاه
سکه 2000 دینار رایج مملکت 1304 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 2000 دینار رایج مملکت 1304 - رضا شاه
سکه 2000 دینار رایج مملکت 1304 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار رایج مملکت 1304 - رضا شاه
سکه 2000 دینار رایج مملکت 1304 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار رایج مملکت 1304 -AU- رضا شاه
سکه 2000 دینار رایج مملکت 1304 -AU- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. پشت سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 2000 دینار رایج مملکت 1304 -AU- رضا شاه
سکه 2000 دینار رایج مملکت 1304 -AU- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 2000 دینار رایج مملکت 1305 - انعکاس خورشید روی سکه - رضا شاه
سکه 2000 دینار رایج مملکت 1305 - انعکاس خورشید روی سکه - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد و انعکاس خورشید در روی سکه دیده می شود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 2000 دینار رایج مملکت 1305 - رضا شاه
سکه 2000 دینار رایج مملکت 1305 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار رایج مملکت 1305 - رضا شاه
سکه 2000 دینار رایج مملکت 1305 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 2000 دینار رایج مملکت 1305 - رضا شاه
سکه 2000 دینار رایج مملکت 1305 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه خراش های مویی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 2000 دینار رایج مملکت 1305 -EF- رضا شاه
سکه 2000 دینار رایج مملکت 1305 -EF- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار رایج مملکت 1305 -مکرر تاریخ- رضا شاه
سکه 2000 دینار رایج مملکت 1305 -مکرر تاریخ- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 2000 دینار رایج مملکت 1305- رضا شاه
سکه 2000 دینار رایج مملکت 1305- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقربا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه