لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

2000 دینار خطی

/mechanical-coins/پهلوی-یکم-ماشینی/2000-دینار-ماشینی-3/2000-دینار-خطی-ماشینی-2.html2011-07-27
logo
سکه ها

سکه دوهزار دینار رضا شاه پهلوی

ویژگی ها

روی سکه پشت سکه
رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران
دو هزار دینار
برگ زیتون و برگ بلوط شیر و خورشید
طهران برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب:  1306 و 1305
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 9.2 گرم
  • قطر: 27 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1 2000 دینار خطی 1305 نقره
9.2 27 لیست قیمت در ایران آنتیک
2
2000 دینار خطی 1306 با چرخش 90 درجه
نقره 9.2
27
3
2000 دینار خطی 1306 نقره
9.2
27
4
2000 دینار خطی 1306 ، انعکاس خورشید روی سکه
نقره 9.2
27
5
2000 دینار خطی 1306/5 سورشارژ تاریخ
نقره 9.2
27
سکه 2000 دینار خطی 1305 - AU - رضا شاه
سکه 2000 دینار خطی 1305 - AU - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار خطی 1305 - EF - رضا شاه
سکه 2000 دینار خطی 1305 - EF - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار خطی 1305 - انعکاس روی سکه - بانکی - رضا شاه
سکه 2000 دینار خطی 1305 - انعکاس روی سکه - بانکی - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار خطی 1305 - انعکاس روی سکه- رضا شاه
سکه 2000 دینار خطی 1305 - انعکاس روی سکه- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار خطی 1305 - برامدگی اضافی- رضا شاه
سکه 2000 دینار خطی 1305 - برامدگی اضافی- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: برامدگی اضافی زیر شکم شیر وجود دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه 2000 دینار خطی 1305 - رضا شاه
سکه 2000 دینار خطی 1305 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار خطی 1305 - رضا شاه
سکه 2000 دینار خطی 1305 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه 2000 دینار خطی 1305 - مکرر پشت سکه -  رضا شاه
سکه 2000 دینار خطی 1305 - مکرر پشت سکه - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه کمی گرفتگی قالب دارد. توضیح: روی تاریخ و تاج سکه مکرر دیده می شود. سکه در کاور... ادامه

سکه 2000 دینار خطی 1305 -بانکی- رضا شاه
سکه 2000 دینار خطی 1305 -بانکی- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه کمی گرفتگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه 2000 دینار خطی 1306 - رضا شاه
سکه 2000 دینار خطی 1306 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب، خراشهای ریز و لک دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه 2000 دینار خطی 1306 - رضا شاه
سکه 2000 دینار خطی 1306 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار خطی 1306 - رضا شاه
سکه 2000 دینار خطی 1306 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار خطی 1306 - رضا شاه
سکه 2000 دینار خطی 1306 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار خطی 1306 - رضا شاه
سکه 2000 دینار خطی 1306 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: سکه کمی گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 2000 دینار خطی 1306 -انعکاس خورشید روی سکه- رضا شاه
سکه 2000 دینار خطی 1306 -انعکاس خورشید روی سکه- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 2000 دینار خطی 1306 -با چرخش 50 درجه- رضا شاه
سکه 2000 دینار خطی 1306 -با چرخش 50 درجه- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 2000 دینار خطی 1306 -مکرر روی سکه- رضا شاه
سکه 2000 دینار خطی 1306 -مکرر روی سکه- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2000 دینار خطی 1306/5 سورشارژ تاریخ- رضا شاه
سکه 2000 دینار خطی 1306/5 سورشارژ تاریخ- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه