لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

1000 دینار تصویری

/mechanical-coins/پهلوی-یکم-ماشینی/1000-دینار-ماشینی/1000-دینار-تصویری-ماشینی-2-3.html2011-07-27
logo
سکه ها

سکه هزار دیناری رضا شاه پهلوی

ویژگی ها

روی سکه پشت سکه
پهلوی شاهنشاه ایران
یکهزار دینار
برگ زیتون و برگ بلوط شیر و خورشید
چهره شاه
برگ زیتون و برگ بلوط
جلوس آذر 1304
تاج
تاریخ


  • سال ضرب: از 1306 تا 1308
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 4.6 گرم
  • قطر: 23 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1
1000 دینار تصویری 1306 نقره
4.6 23 لیست قیمت در ایران آنتیک
2 1000 دینار تصویری 1307 نقره
4.6
23
3
1000 دینار تصویری 1308 نقره
4.6
23
4
1000 دینار تصویری 1308/6 سرشارژ تاریخ
نقره
4.6
23
سکه 1000 دینار تصویری - بدون تاریخ - گرفتگی قالب- رضا شاه

کد: 663209

سکه 1000 دینار تصویری - بدون تاریخ - گرفتگی قالب- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. توجه: در اثر گرفتگی و آسیب قالب تاریخ سکه محو شده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 1000 دینار تصویری 1306 - رضا شاه

کد: 663224

سکه 1000 دینار تصویری 1306 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار تصویری 1306 - رضا شاه

کد: 663201

سکه 1000 دینار تصویری 1306 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار تصویری 1306 -بانکی- رضا شاه

کد: 663208

سکه 1000 دینار تصویری 1306 -بانکی- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 1000 دینار تصویری 1306 -مکرر پشت سکه- رضا شاه

کد: 663227

سکه 1000 دینار تصویری 1306 -مکرر پشت سکه- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 1000 دینار تصویری 1307 - انعکاس روی سکه - رضا شاه

کد: 398527

سکه 1000 دینار تصویری 1307 - انعکاس روی سکه - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار تصویری 1307 - رضا شاه

کد: 398523

سکه 1000 دینار تصویری 1307 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار تصویری 1307 - رضا شاه

کد: 398530

سکه 1000 دینار تصویری 1307 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 1000 دینار تصویری 1307 - رضا شاه

کد: 398529

سکه 1000 دینار تصویری 1307 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد و سطح آن کمی کدر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

سکه 1000 دینار تصویری 1307 - رضا شاه

کد: 398531

سکه 1000 دینار تصویری 1307 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار تصویری 1307 -بانکی- رضا شاه

کد: 398526

سکه 1000 دینار تصویری 1307 -بانکی- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 1000 دینار تصویری 1307 -مکرر روی مبلغ- رضا شاه

کد: 398522

سکه 1000 دینار تصویری 1307 -مکرر روی مبلغ- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار تصویری 1308 - خارج از مرکز - رضا شاه

کد: 802370

سکه 1000 دینار تصویری 1308 - خارج از مرکز - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توضیح: روی سکه دارای ارور ضرب خارج از مرکز می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

سکه 1000 دینار تصویری 1308 - رضا شاه

کد: 802365

سکه 1000 دینار تصویری 1308 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار تصویری 1308 - رضا شاه

کد: 802367

سکه 1000 دینار تصویری 1308 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: خراش هایی رو و پشت سکه دیده می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 1000 دینار تصویری 1308 - رضا شاه

کد: 802387

سکه 1000 دینار تصویری 1308 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار تصویری 1308 - رضا شاه

کد: 803247

سکه 1000 دینار تصویری 1308 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار تصویری 1308 - رضا شاه

کد: 802371

سکه 1000 دینار تصویری 1308 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه خراش های ریز دارد و سطح آن کمی کدر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش... ادامه

سکه 1000 دینار تصویری 1308 - سورشارژ تاریخ - بانکی - رضا شاه

کد: 802369

سکه 1000 دینار تصویری 1308 - سورشارژ تاریخ - بانکی - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: به دلیل سورشارژ تاریخ عدد 8 تاریخ شبیه به 5 شده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com... ادامه

سکه 1000 دینار تصویری 1308 - سورشارژ تاریخ- رضا شاه

کد: 802389

سکه 1000 دینار تصویری 1308 - سورشارژ تاریخ- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: به دلیل سورشارژ تاریخ عدد 8 تاریخ شبیه به 5 شده است. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه