لطفا منتظر بمانید...

50 دینار برنز

سکه 50 دینار محمد رضا شاه پهلوی

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
50
شیر و خورشید
برگ بلوط
برگ زیتون و برگ بلوط
تاریخ
تاج

پنجاه دینار  • سال ضرب: ار 1322 تا 1354
  • ضرب: ایران
  • جنس: برنز
  • وزن: 2.5 و 3.5 گرم
  • قطر: 20  میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی : مرداد ماه 1395 ـ تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
(عالی‌)
قیمت
(بینهایت‌عالی)
قیمت
(بانکی)
1
50 دینار  1321 برنز
 3.5 20
25,000
50,000
100,000
2
50 دینار 1322
برنز
3.5
20
 30,000 70,000
 150,000
3
50 دینار 1322/0 سورشارژ تاریخ برنز
3.5
20
 50,000  100,000  250,000
4
50 دینار 1322/1 سورشارژ در تاریخ
برنز
3.5
20
50,000
 100,000 250,000
5
50 دینار 1331
برنز
3.5
20
150,000
 300,000 450,000
6
50 دینار 1332 ضخیم برنز
3.5
20
 2,000  8,000 20,000
7
50 دینار 1332 نازک
برنز
2.5
20
 10,000 20,000
60,000
8
50 دینار 1333  برنز  2.5 20
10,000
 20,000 80,000
9
50 دینار 1334
برنز
2.5
20
100,000
 500,000 1,300,000
10
50 دینار 1335
برنز
2.5
20
10,000
 30,000 100,000
11
50 دینار 1336
برنز
 2.5 20
 10,000 20,000
80,000
12
50 دینار 1342
برنز
2.5
20
40,000
80,000
 150,000
13
50 دینار 1343 برنز
2.5
20
1,000
2,000
 6,000
14
50 دینار 1344
برنز
2.5
20
-
2,000
5,000
15
50 دینار 1345
برنز
2.5
20 -  1,000 5,000
16
50 دینار 1346 برنز
2.5
20
-  1,000 5,000
17
50 دینار 1347
برنز
2.5
20
- 1,000
4,000
18
50 دینار 1348
برنز
2.5
20
-  1,000 4,000
19
50 دینار 1349
برنز
2.5
20
2,000
5,000
15,000
20
50 دینار 1351
برنز
2.5
20
10,000 20,000
40,000
21
50 دینار 1353 برنز
2.5
20
5,000 10,000
20,000
22
50 دینار 1354
برنز
2.5
20
30,000
100,000
250,000

سکه 50 دینار برنز 1321 - بانکی - محمد رضا شاه

کد: 560221

سکه 50 دینار برنز 1321 - بانکی - محمد رضا شاه
75,000 تومان
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
کیفیت این سکه بانکی می باشد. روی سکه دو خراش کوچک وجود دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1321 - بانکی - محمد رضا شاه

کد: 560910

سکه 50 دینار برنز 1321 - بانکی - محمد رضا شاه
90,000 تومان
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه تمیز نشده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1321 - محمد رضا شاه

کد: 560225

سکه 50 دینار برنز 1321 - محمد رضا شاه
35,000 تومان
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1322 - محمد رضا شاه

کد: 562110

سکه 50 دینار برنز 1322 - محمد رضا شاه
80,000 تومان
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1322 - محمد رضا شاه

کد: 562111

سکه 50 دینار برنز 1322 - محمد رضا شاه
130,000 تومان
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه تمیز نشده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1322 - واریته تاریخ - VF

کد: 210359

سکه 50 دینار برنز 1322 - واریته تاریخ - VF
70,000 تومان
موجود
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای  کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توضیح: اعداد تاریخ چسبیده به هم است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1322/0 سورشارژ تاریخ

کد: 844622

سکه 50 دینار برنز 1322/0 سورشارژ تاریخ
60,000 تومان
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1322/0 سورشارژ تاریخ

کد: 844268

سکه 50 دینار برنز 1322/0 سورشارژ تاریخ
200,000 تومان
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه تمیز نشده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1322/0 سورشارژ تاریخ

کد: 844254

سکه 50 دینار برنز 1322/0 سورشارژ تاریخ
180,000 تومان
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر چند لک قرمز دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1322/1 سورشارژ در تاریخ

کد: 210356

سکه 50 دینار برنز 1322/1 سورشارژ در تاریخ
15,000 تومان
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
کیفیت سکه همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها می... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1322/1 سورشارژ در تاریخ

کد: 210355

سکه 50 دینار برنز 1322/1 سورشارژ در تاریخ
150,000 تومان
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای  کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1331 - محمد رضا شاه

کد: 201201

سکه 50 دینار برنز 1331 - محمد رضا شاه
400,000 تومان
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه دارای گرفتگی شدید قالب می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1332 - باریک - محمد رضا شاه

کد: 230120

سکه 50 دینار برنز 1332 - باریک - محمد رضا شاه
15,000 تومان
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 2.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1332 - باریک -بانکی- محمد رضا شاه

کد: 230126

سکه 50 دینار برنز 1332 - باریک -بانکی- محمد رضا شاه
60,000 تومان
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 2.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1332 - باریک- محمد رضا شاه

کد: 230110

سکه 50 دینار برنز 1332 - باریک- محمد رضا شاه
60,000 تومان
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 2.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه:سکه کمی گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1332 - ضخیم - بانکی - محمد رضا شاه

کد: 523012

سکه 50 دینار برنز 1332 - ضخیم - بانکی - محمد رضا شاه
25,000 تومان
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1332 - ضخیم- محمد رضا شاه

کد: 523014

سکه 50 دینار برنز 1332 - ضخیم- محمد رضا شاه
8,000 تومان
موجود
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1333 - EF - محمد رضا شاه

کد: 465533

سکه 50 دینار برنز 1333 - EF - محمد رضا شاه
25,000 تومان
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 2.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1333 - محمد رضا شاه

کد: 465532

سکه 50 دینار برنز 1333 - محمد رضا شاه
10,000 تومان
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 2.5 گرم / 20 میلیمتر
کیفیت سکه همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1333 - محمد رضا شاه

کد: 465986

سکه 50 دینار برنز 1333 - محمد رضا شاه
60,000 تومان
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 2.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی