لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

20 ریال یادبود فائو (کسی که گندم میکارد)

/mechanical-coins/پهلوی-دوم-ماشینی/20-ریال/20-ریال-یادبود-فائو-کسی-که-گندم-میکارد.html2011-08-10
logo
سکه ها

سکه بیست ریال محمد رضا شاه پهلوی

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران
20 ریال
تصویر نیمرخ شاه
شیر و خورشید

خوشه گندم

تاج

کسی که گندم میکارد راستی میافشاند


  • سال ضرب: 2535 تا 2536 شاهنشاهی
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل
  • وزن: 9 گرم
  • قطر: 31 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1
20 ریال فائو 2535
نیکل
9
31
لیست قیمت در ایران آنتیک
2
20 ریال فائو 2536 نیکل
9
31
سکه 20 ریال فائو 2535 -بانکی- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال فائو 2535 -بانکی- محمد رضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. توجه: پشت سکه کمی گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور... ادامه

سکه 20 ریال فائو 2535 -طلایی- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال فائو 2535 -طلایی- محمد رضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 20 ریال فائو 2536 - دو ضرب - محمد رضا شاه
سکه 20 ریال فائو 2536 - دو ضرب - محمد رضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 20 ریال فائو 2536 -بانکی- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال فائو 2536 -بانکی- محمد رضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد و بدون کاور بفروش می رسد. توجه: پشت سکه کمی گرفتگی قالب دارد. روی سکه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه... ادامه

سکه 20 ریال فائو 2536 -ضرب بر پولک ناقص- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال فائو 2536 -ضرب بر پولک ناقص- محمد رضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه