لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

20 ریال پنجاهمین سال

/mechanical-coins/پهلوی-دوم-ماشینی/20-ریال/20-ریال-پنجاهمین-سال.html2011-08-10
logo
سکه ها

سکه بیست ریال محمد رضا شاه پهلوی

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی
20 ریال
تصویر نیمرخ شاه
شیر و خورشید
تاریخ برگ زیتون و برگ بلوط

تاج  • سال ضرب: 2535
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل
  • وزن: 9 گرم
  • قطر: 31 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1
20 ریال 2535 نیکل
9
31
لیست قیمت در ایران آنتیک
2
20 ریال 2535 با چرخش 45 درجه
نیکل
9
31
سکه 20 ریال پنجاهمین سال 2535 - محمد رضا شاه
سکه 20 ریال پنجاهمین سال 2535 - محمد رضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی تصویر شاه تاریخ پشت سکه برگ... ادامه