لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

20 ریال مبلغ با حروف

/mechanical-coins/پهلوی-دوم-ماشینی/20-ریال/20-ریال-مبلغ-با-حروف.html2011-08-10
logo
سکه ها

سکه بیست ریال محمد رضا شاه پهلوی

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران
بیست ریال
تصویر نیمرخ شاه
شیر و خورشید
تاریخ برگ زیتون و برگ بلوط

تاج  • سال ضرب: از 1350 تا 1352
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل
  • وزن: 9 گرم
  • قطر: 31 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1
20 ریال 1350
نیکل
9
31
لیست قیمت در ایران آنتیک
2
20 ریال 1351
نیکل
9
31
3
20 ریال 1352 نیکل
9
31
سکه 20 ریال مبلغ با حروف 133552 -دو ضرب- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با حروف 133552 -دو ضرب- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه کیفیت بسیار عالی و با کاور بفروش می رسد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1350 - طلایی - محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1350 - طلایی - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1350 - محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1350 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1350 - چرخش 45 درجه - محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1350 - چرخش 45 درجه - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1351 - محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1351 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. توجه: از این سکه به تعداد موجود است و تصویر نمونه می باشد. جنس: نیکل وزن: 9... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1351 -بانکی- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1351 -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1352 - محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1352 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه کیفیت بسیار عالی و با کاور بفروش می رسد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1352 - محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1352 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد و همانند تصویر می باشد. توجه: روی سکه خراش های مویی وجود دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1352 - کیفیت AU- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1352 - کیفیت AU- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1352 -بانکی- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1352 -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
کیفیت این سکه بانکی و همانند تصویر گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1352 -چرخش 50 درجه- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1352 -چرخش 50 درجه- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
کیفیت این سکه بینهایت عالی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه