لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

10 ریال (پهلوی کشیده)

/mechanical-coins/پهلوی-دوم-ماشینی/10-ریال/10-ریال-پهلوی-کشیده.html2011-08-10
logo
سکه ها

سکه ده ریال محمد رضا شاه پهلوی

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران
ده ریال
10 ریال
شیر و خورشید
برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
تاج تاج
تاریخ


  • سال ضرب: از 1335 تا 1344
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل
  • وزن: 12 و 9 گرم
  • قطر: 31 میلیمتر
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1
10 ریال 1335
نیکل
 12 31
لیست قیمت در ایران آنتیک
2
10 ریال 1336
 نیکل 12
31
3
10 ریال 1337  نیکل 12
31
4
10 ریال 1338
 نیکل 12
31
5
10 ریال 1339
 نیکل 12
31
6
10 ریال 1340  نیکل 12
31
7
10 ریال 1341 (ضخیم)
 نیکل 12
31
8
10 ریال 1341 (نازک)
 نیکل 9
31
9
10 ریال 1342
 نیکل 9
31
10
10 ریال 1343 (ضخیم)  نیکل 12
31
11
10 ریال 1343 (نازک)
 نیکل 9
31
12
10 ریال 1344
نیکل
9 31
سکه 10 ریال 1340 -چرخش 45 درجه- محمد رضا شاه
سکه 10 ریال 1340 -چرخش 45 درجه- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 12 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1335 - محمد رضا شاه
سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1335 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 12 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1335 -AU- محمد رضا شاه
سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1335 -AU- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 12 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1335 -بانکی- محمد رضا شاه
سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1335 -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 12 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1336 - محمد رضا شاه
سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1336 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 12 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1336 - چرخش 45 درجه - محمد رضا شاه
سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1336 - چرخش 45 درجه - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 12 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: چرخش این سکه « حدود 45 درجه» می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1336 -AU- محمد رضا شاه
سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1336 -AU- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 12 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1336 -بانکی- محمد رضا شاه
سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1336 -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 12 گرم / 31 میلیمتر
  این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. چند خراش ریز روی شکه دیده می شود. روی سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1337 - محمد رضا شاه
سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1337 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 12 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. توجه: از این سکه به تعداد موجود است و تصویر نمونه می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1337 - محمد رضا شاه
سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1337 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 12 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1338 - محمد رضا شاه
سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1338 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 12 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1338 - محمد رضا شاه
سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1338 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 12 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: خراش های ریزی روی سکه وجود دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1338 - محمد رضا شاه
سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1338 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 12 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. توجه: از این سکه به تعداد موجود است و تصویر نمونه می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1338 -بانکی- محمد رضا شاه
سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1338 -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 12 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1339 - بانکی - محمد رضا شاه
سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1339 - بانکی - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 12 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1339 - محمد رضا شاه
سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1339 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 12 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1339 - محمد رضا شاه
سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1339 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 12 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1340 - AU - محمد رضا شاه
سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1340 - AU - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 12 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1340 -بانکی- محمد رضا شاه
سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1340 -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 12 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1340 -ترک قالب روی تاریخ-بانکی-محمد رضا شاه
سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1340 -ترک قالب روی تاریخ-بانکی-محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 12 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه