لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

1 ریال نقره

/mechanical-coins/پهلوی-دوم-ماشینی/1-ریال-محمدرضا-شاه/1-ریال-نقره.html2011-08-10
logo
سکه ها

سکه یک ریال نقره، محمد رضا شاه پهلوی

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران
یک ریال
1 ریال
شیر و خورشید
برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
تاج تاج
تاریخ


  • سال ضرب: از 1322 تا 1330
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • عیار: 600 از 1000
  • وزن: 1.6 گرم
  • قطر: 18.2 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1
1 ریال 1322
نقره
1.6 18.2
لیست قیمت در ایران آنتیک
2
1 ریال 1323 نقره
1.6
18.2
3
1 ریال 1323/2 سورشارژ تاریخ
نقره
1.6 18.2
4
1 ریال 1324 
نقره
1.6
18.2
5
1 ریال 1325 
نقره
1.6
18.2
6
1 ریال 1326
نقره
1.6
18.2
7
1 ریال 1327
نقره
1.6
18.2
8
1 ریال 1328
 نقره 1.6
18.2
9
1 ریال 1329 نقره
1.6
18.2
10
1 ریال 1330
نقره
1.6
18.2
سکه 1 ریال 1322 - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال 1322 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 600 / 1.6 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1 ریال 1322 - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال 1322 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 600 / 1.6 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه 1 ریال 1322 -بانکی- محمد رضا شاه
سکه 1 ریال 1322 -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 600 / 1.6 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 1 ریال 1322 -ترک قالب -بانکی- محمد رضا شاه
سکه 1 ریال 1322 -ترک قالب -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 600 / 1.6 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 1 ریال 1323 - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال 1323 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 600 / 1.6 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. توجه: از این سکه به تعداد موجود است و تصویر نمونه می باشد. جنس: نقره 600 وزن: 1.6 گرم... ادامه

سکه 1 ریال 1323 - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال 1323 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 600 / 1.6 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. توجه: سطح سکه گرفتگی قالب دارد. جنس: نقره 600 وزن: 1.6 گرم قطر: 18.2 میلیمتر... ادامه

سکه 1 ریال 1323 -بانکی- محمد رضا شاه
سکه 1 ریال 1323 -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 600 / 1.6 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 1 ریال 1323/22 سورشارژ - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال 1323/22 سورشارژ - محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 600 / 1.6 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1 ریال 1323/22 سورشارژ -AU- محمد رضا شاه
سکه 1 ریال 1323/22 سورشارژ -AU- محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 600 / 1.6 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1 ریال 1323/22 سورشارژ -بانکی- محمد رضا شاه
سکه 1 ریال 1323/22 سورشارژ -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 600 / 1.6 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. مشخصات سکه جنس: نقره 600 وزن: 1.6 گرم قطر: 18.2 میلیمتر... ادامه

سکه 1 ریال 1323/22 سورشارژ -نوع دوم- محمد رضا شاه
سکه 1 ریال 1323/22 سورشارژ -نوع دوم- محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 600 / 1.6 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: خراش های مویی روی سکه وجود دارد. مشخصات سکه جنس: نقره 600 وزن: 1.6 گرم قطر:... ادامه

سکه 1 ریال 1323/22 سورشارژ -نوع دوم- محمد رضا شاه
سکه 1 ریال 1323/22 سورشارژ -نوع دوم- محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 600 / 1.6 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات سکه جنس: نقره 600 وزن: 1.6 گرم قطر: 18.2 میلیمتر روی سکه... ادامه

سکه 1 ریال 1324 - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال 1324 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 600 / 1.6 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. مشخصات سکه جنس: نقره 600 وزن: 1.6 گرم قطر: 18.2 میلیمتر روی سکه 1 ریال محمدرضا شاه... ادامه

سکه 1 ریال 1324 -بانکی- محمد رضا شاه
سکه 1 ریال 1324 -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 600 / 1.6 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات سکه جنس: نقره 600 وزن: 1.6 گرم قطر: 18.2 میلیمتر روی سکه 1 ریال... ادامه

سکه 1 ریال 1324/3 - سورشارژ تاریخ - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال 1324/3 - سورشارژ تاریخ - محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 600 / 1.6 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات سکه جنس: نقره 600 وزن: 1.6 گرم قطر: 18.2 میلیمتر روی سکه 1... ادامه

سکه 1 ریال 1325 - سکه بر سکه - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال 1325 - سکه بر سکه - محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 600 / 1.6 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توضیح: سکه دارای ارور ضرب سکه بر سکه می باشد. مشخصات سکه جنس: نقره 600 وزن: 1.6 گرم... ادامه

سکه 1 ریال 1325 - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال 1325 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 600 / 1.6 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. جنس: نقره 600 وزن: 1.6 گرم قطر: 18.2 میلیمتر روی سکه 1 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران... ادامه

سکه 1 ریال 1325 - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال 1325 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 600 / 1.6 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.   مشخصات سکه جنس: نقره 600 وزن: 1.6 گرم قطر: 18.2 میلیمتر روی سکه... ادامه

سکه 1 ریال 1325 -ترک قالب- محمد رضا شاه
سکه 1 ریال 1325 -ترک قالب- محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 600 / 1.6 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. مشخصات سکه جنس: نقره 600 وزن: 1.6 گرم قطر: 18.2 میلیمتر روی سکه 1 ریال محمدرضا شاه... ادامه

سکه 1 ریال 1326 - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال 1326 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 600 / 1.6 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی می باشد. مشخصات سکه جنس: نقره 600 وزن: 1.6 گرم قطر: 18.2 میلیمتر روی سکه 1 ریال محمدرضا... ادامه