لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

1 ریال دو تاج

/mechanical-coins/پهلوی-دوم-ماشینی/1-ریال-محمدرضا-شاه/1-ریال-دو-تاج.html2011-08-10
logo
سکه ها

سکه یک ریال محمد رضا شاه پهلوی

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران
یک ریال
1 ریال
شیر و خورشید
برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
تاج تاج
تاریخ


  • سال ضرب: از 1337 تا 1354 خورشیدی و 2536 شاهنشاهی
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل
  • وزن: 1.75 گرم
  • قطر: 18.5 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1
1 ریال 1337
 نیکل 2
18.5
لیست قیمت در ایران آنتیک
2
1 ریال 1338
 نیکل 1.75
18.5
3
1 ریال 1339
 نیکل 1.75
18.5
4
1 ریال 1340
 نیکل 1.75
18.5
5
1 ریال 1341
 نیکل 1.75
18.5
6
1 ریال 1342
 نیکل 1.75
18.5
7
1 ریال 1343
 نیکل 1.75
18.5
8
1 ریال 1344
 نیکل 1.75
18.5
9
1 ریال 1345
 نیکل 1.75
18.5
10
1 ریال 1345 با چرخش 90 درجه
 نیکل 1.75
18.5
11
1 ریال 1346
 نیکل 1.75
18.5
12
1 ریال 1346 ، با چرخش 50 درجه
 نیکل 1.75
18.5
13
1 ریال 1347
 نیکل 1.75
18.5
14
1 ریال 1348
 نیکل 1.75
18.5
15
1 ریال 1348 ، با چرخش 45 درجه
 نیکل 1.75
18.5
16
1 ریال 1348 ، با چرخش 90 درجه
 نیکل 1.75
18.5
17
1 ریال 1349
 نیکل 1.75
18.5
18
1 ریال 1349 ، با چرخش 45 درجه
 نیکل 1.75
18.5
19
1 ریال 1350
 نیکل 1.75
18.5
20
1 ریال 1350 ، با چرخش 80 درجه
 نیکل 1.75
18.5
21
1 ریال 1351
 نیکل 1.75
18.5
22
1 ریال 1351 ، با چرخش 60 درجه
 نیکل 1.75
18.5
23
1 ریال 1352
 نیکل 1.75
18.5
24
1 ریال 1352 ، با چرخش 135 درجه
 نیکل 1.75
18.5
25
1 ریال 1353
 نیکل 1.75
18.5
26
1 ریال 1353 تاریخ بزرگ
 نیکل 1.75
18.5
27
1 ریال 1354
 نیکل 1.75
18.5
28
1 ریال 1354 ، با چرخش 45 درجه
 نیکل 1.75
18.5
29
1 ریال 1354 ، با چرخش 90 درجه
 نیکل 1.75
18.5
30
1 ریال 1354 ، با چرخش 180 درجه
 نیکل 1.75
18.5
31
1 ریال 2536
 نیکل 1.8
18.5
32
1 ریال 256 ارور در تاریخ (2536)
 نیکل 1.8
18.5
33
1 ریال 2536 با چرخش 90 درجه
 نیکل 1.8
18.5
34
1 ریال 2536 تاریخ بزرگ
 نیکل 1.8
18.5
سکه 1 ریال دو تاج 1337 - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال دو تاج 1337 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 2 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات سکه روی سکه 1 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ... ادامه

سکه 1 ریال دو تاج 1337 -بانکی- محمد رضا شاه
سکه 1 ریال دو تاج 1337 -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 2 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. روی سکه 1 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط تاج تاریخ پشت سکه... ادامه

سکه 1 ریال دو تاج 1338 - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال دو تاج 1338 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. مشخصات سکه روی سکه 1 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط تاج... ادامه

سکه 1 ریال دو تاج 1338 -بانکی- محمد رضا شاه
سکه 1 ریال دو تاج 1338 -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. روی سکه 1 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط تاج تاریخ پشت سکه... ادامه

سکه 1 ریال دو تاج 1338 -طلایی- محمد رضا شاه
سکه 1 ریال دو تاج 1338 -طلایی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. توضیح : این سکه بلافاصله بعد از مراحل ضرب در ضرابخانه، با آب طلا در خارج از محیط ضرب (ضرابخانه) طلایی شده و... ادامه

سکه 1 ریال دو تاج 1339 - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال دو تاج 1339 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. توجه: روی سکه چند خراش ریز دیده می شود. روی سکه 1 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و... ادامه

سکه 1 ریال دو تاج 1339 - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال دو تاج 1339 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. مشخصات سکه روی سکه 1 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط تاج... ادامه

سکه 1 ریال دو تاج 1340 - محمدرضا شاه
سکه 1 ریال دو تاج 1340 - محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. مشخصات سکه روی سکه 1 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط تاج تاریخ... ادامه

سکه 1 ریال دو تاج 1341 - محمدرضا شاه
سکه 1 ریال دو تاج 1341 - محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. روی سکه 1 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط تاج تاریخ پشت سکه... ادامه

سکه 1 ریال دو تاج 1342 - طلایی - محمدرضا شاه
سکه 1 ریال دو تاج 1342 - طلایی - محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات سکه جنس: نیکل با روکش آبطلا وزن: 1.75 گرم قطر: 18.5 میلیمتر روی سکه... ادامه

سکه 1 ریال دو تاج 1342 - محمدرضا شاه
سکه 1 ریال دو تاج 1342 - محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. مشخصات سکه روی سکه 1 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط تاج تاریخ... ادامه

سکه 1 ریال دو تاج 1343 - طلایی - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال دو تاج 1343 - طلایی - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. توضیح : این سکه بلافاصله بعد از مراحل ضرب در ضرابخانه، با آب طلا در خارج از محیط ضرب (ضرابخانه) طلایی شده و سپس در... ادامه

سکه 1 ریال دو تاج 1343 - محمدرضا شاه
سکه 1 ریال دو تاج 1343 - محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. مشخصات سکه روی سکه 1 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط تاج تاریخ... ادامه

سکه 1 ریال دو تاج 1344 - محمدرضا شاه
سکه 1 ریال دو تاج 1344 - محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. مشخصات سکه روی سکه 1 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط تاج تاریخ... ادامه

سکه 1 ریال دو تاج 1344 -چرخش 90 درجه- محمدرضا شاه
سکه 1 ریال دو تاج 1344 -چرخش 90 درجه- محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. مشخصات سکه روی سکه 1 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط تاج... ادامه

سکه 1 ریال دو تاج 1345 - طلایی - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال دو تاج 1345 - طلایی - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات سکه روی سکه 1 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط... ادامه

سکه 1 ریال دو تاج 1345 - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال دو تاج 1345 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. مشخصات سکه روی سکه 1 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط تاج تاریخ... ادامه

سکه 1 ریال دو تاج 1345 -چرخش 90 درجه- محمد رضا شاه
سکه 1 ریال دو تاج 1345 -چرخش 90 درجه- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. مشخصات سکه روی سکه 1 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط تاج... ادامه

سکه 1 ریال دو تاج 1346 - طلایی - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال دو تاج 1346 - طلایی - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. توضیح : این سکه بلافاصله بعد از مراحل ضرب در ضرابخانه، با آب طلا در خارج از محیط ضرب (ضرابخانه) طلایی شده و... ادامه

سکه 1 ریال دو تاج 1346 - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال دو تاج 1346 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. مشخصات سکه روی سکه 1 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط تاج تاریخ... ادامه