لطفا منتظر بمانید...

2000 دینار صاحبقران

سکه دوهزار دینار صاحبقران ناصرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان صاحبقران ناصرالدین شاه قاجار
دوهزار دینار
برگ زیتون و برگ بلوط
شیر و شمشیر
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1298 تا 1313
  • ضرب: ایران 
  • جنس: نقره 900
  • وزن: 9.2 گرم
  • قطر: 27 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: مرداد ماه 1396 ـ تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1
2000 دینار صاحبقران 1298
نقره 9.2 27 50,000 100,000 200,000
2
2000 دینار صاحبقران 1299
نقره 9.2 27 50,000 100,000 200,000
3 2000 دینار صاحبقران 1300
نقره 9.2 27 50,000 100,000 200,000
4
2000 دینار صاحبقران 13004 ارور در تاریخ
نقره 9.2 27 100,000 200,000 -
5
2000 دینار صاحبقران 1301
نقره 9.2 27 50,000 100,000 200,000
6
2000 دینار صاحبقران 1302
نقره 9.2 27 80,000 100,000 200,000
7 2000 دینار صاحبقران 1303
نقره 9.2 27 80,000 100,000 200,000
8
2000 دینار صاحبقران 1304
نقره 9.2 27 80,000 100,000 200,000
9
2000 دینار صاحبقران 1305
نقره 9.2 27 80,000 100,000 200,000
10
2000 دینار صاحبقران 1306
نقره 9.2 27 80,000 100,000 200,000
11
2000 دینار صاحبقران 1307
نقره 9.2 27 80,000 150,000 300,000
12
2000 دینار صاحبقران 1308
نقره 9.2 27 80,000 150,000 300,000
13
2000 دینار صاحبقران 1311 تاریخ زیر پای شیر
نقره 9.2 27 60,000 80,000 200,000
14
2000 دینار صاحبقران 1312 تاریخ زیر پای شیر
نقره
9.2
27
60,000 80,000
200,000
15
2000 دینار صاحبقران 1313 تاریخ زیر پای شیر
نقره
9.2 27
200,000
300,000 600,000

سکه 2000 دینار صاحبقران  -بدون تاریخ- ناصر الدین شاه

کد: 452090

سکه 2000 دینار صاحبقران -بدون تاریخ- ناصر الدین شاه
50,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: احتمالا نبود تاریخ، بدلیل گرفتگی قالب است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران 1298 - ناصرالدین شاه

کد: 145125

سکه 2000 دینار صاحبقران 1298 - ناصرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران 1299 - 9 تاریخ چسبیده به برگ زیتون

کد: 568020

سکه 2000 دینار صاحبقران 1299 - 9 تاریخ چسبیده به برگ زیتون
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. توضیح: 9 تاریخ به برگ زیتون چسبیده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران 1299 - ناصرالدین شاه

کد: 568012

سکه 2000 دینار صاحبقران 1299 - ناصرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران 1299 - ناصرالدین شاه

کد: 568010

سکه 2000 دینار صاحبقران 1299 - ناصرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران 1300 - با B- ناصرالدین شاه

کد: 132025

سکه 2000 دینار صاحبقران 1300 - با B- ناصرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران 1301 - ناصر الدین شاه

کد: 452098

سکه 2000 دینار صاحبقران 1301 - ناصر الدین شاه
80,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد و تاریخ آن به دلیل شکستگی قالب کامل دیده نمی شود. سکه در کاور منقش... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران 1301 - ناصر الدین شاه

کد: 452099

سکه 2000 دینار صاحبقران 1301 - ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران 1301 - ناصر الدین شاه

کد: 452012

سکه 2000 دینار صاحبقران 1301 - ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران 1304 -ناصر الدین شاه

کد: 245014

سکه 2000 دینار صاحبقران 1304 -ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران 1304 -ناصر الدین شاه

کد: 245012

سکه 2000 دینار صاحبقران 1304 -ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران 1305 - ناصرالدین شاه

کد: 134821

سکه 2000 دینار صاحبقران 1305 - ناصرالدین شاه
120,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد.   توضیح: تاریخ سکه 1305 درج شده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران 1305 - ناصرالدین شاه

کد: 134822

سکه 2000 دینار صاحبقران 1305 - ناصرالدین شاه
35,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. توضیح: تاریخ سکه 135 درج شده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران 1305 -سورشارژ تاریخ- ناصرالدین شاه

کد: 134341

سکه 2000 دینار صاحبقران 1305 -سورشارژ تاریخ- ناصرالدین شاه
100,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران 1306/5 - ناصرالدین شاه

کد: 113921

سکه 2000 دینار صاحبقران 1306/5 - ناصرالدین شاه
90,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران 1306/5 - ناصرالدین شاه

کد: 113922

سکه 2000 دینار صاحبقران 1306/5 - ناصرالدین شاه
60,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران 1307 - ناصر الدین شاه

کد: 810215

سکه 2000 دینار صاحبقران 1307 - ناصر الدین شاه
110,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران 1308 -تکرار حرف B- ناصرالدین شاه

کد: 134198

سکه 2000 دینار صاحبقران 1308 -تکرار حرف B- ناصرالدین شاه
280,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران 1308 -سورشارژ تاریخ- ناصرالدین شاه

کد: 134075

سکه 2000 دینار صاحبقران 1308 -سورشارژ تاریخ- ناصرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران 1311 - 1 تاریخ محو 311 - ناصر الدین شاه

کد: 452016

سکه 2000 دینار صاحبقران 1311 - 1 تاریخ محو 311 - ناصر الدین شاه
150,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. رقم اول تاریخ درج نشده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.