لطفا منتظر بمانید...

2000 دینار صاحبقران

سکه دوهزار دینار صاحبقران ناصرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان صاحبقران ناصرالدین شاه قاجار
دوهزار دینار
برگ زیتون و برگ بلوط
شیر و شمشیر
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1298 تا 1313
  • ضرب: ایران 
  • جنس: نقره 900
  • وزن: 9.2 گرم
  • قطر: 27 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: تیر ماه 1395 ـ تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1
2000 دینار صاحبقران 1298
نقره 9.2 27 50,000 100,000 200,000
2
2000 دینار صاحبقران 1299
نقره 9.2 27 50,000 100,000 200,000
3 2000 دینار صاحبقران 1300
نقره 9.2 27 50,000 100,000 200,000
4
2000 دینار صاحبقران 13004 ارور در تاریخ
نقره 9.2 27 100,000 200,000 -
5
2000 دینار صاحبقران 1301
نقره 9.2 27 50,000 100,000 200,000
6
2000 دینار صاحبقران 1302
نقره 9.2 27 80,000 100,000 200,000
7 2000 دینار صاحبقران 1303
نقره 9.2 27 80,000 100,000 200,000
8
2000 دینار صاحبقران 1304
نقره 9.2 27 80,000 100,000 200,000
9
2000 دینار صاحبقران 1305
نقره 9.2 27 80,000 100,000 200,000
10
2000 دینار صاحبقران 1306
نقره 9.2 27 80,000 100,000 200,000
11
2000 دینار صاحبقران 1307
نقره 9.2 27 80,000 150,000 300,000
12
2000 دینار صاحبقران 1308
نقره 9.2 27 80,000 150,000 300,000
13
2000 دینار صاحبقران 1311 تاریخ زیر پای شیر
نقره 9.2 27 60,000 80,000 200,000
14
2000 دینار صاحبقران 1312 تاریخ زیر پای شیر
نقره
9.2
27
60,000 80,000
200,000
15
2000 دینار صاحبقران 1313 تاریخ زیر پای شیر
نقره
9.2 27
200,000
300,000 600,000

جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی