لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

سکه تبلیغاتی - 16 - 4 - 99

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

1000 دینار صاحبقران

/mechanical-coins/ناصر-الدین-شاه-قاجار/1000-دینار-صاحبقران.html2011-06-29
logo
سکه ها

سکه هزار دینار صاحبقران ناصرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان صاحبقران ناصرالدین شاه قاجار
یکهزار دینار
برگ زیتون و برگ بلوط
شیر و شمشیر
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1298 تا 1312
  • ضرب: ایران 
  • جنس: نقره 900
  • وزن: 4.6 گرم
  • قطر: 23 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
1 1000 دینار صاحبقران 1298 نقره
4.6
23 لیست قیمت در ایران آنتیک
2
1000 دینار صاحبقران 1299
نقره
4.6
23
5 1000 دینار صاحبقران 1311 تاریخ زیر پای شیر  نقره 4.6
23
6
1000 دینار صاحبقران 1312 تاریخ زیر پای شیر  نقره 4.6
23
7 1000 دینار صاحبقران 1313
 نقره 4.6
23
8 1000 دینار صاحبقران بدون تاریخ  نقره 4.6
23
سکه 1000 دینار صاحبقران 1299 -چرخش 90 درجه- ناصرالدین شاه
سکه 1000 دینار صاحبقران 1299 -چرخش 90 درجه- ناصرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه 1000 دینار صاحبقران 1299/8 سورشارژ تاریخ
سکه 1000 دینار صاحبقران 1299/8 سورشارژ تاریخ
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار صاحبقران 1311 - ناصرالدین شاه
سکه 1000 دینار صاحبقران 1311 - ناصرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار صاحبقران 1312 - ناصرالدین شاه
سکه 1000 دینار صاحبقران 1312 - ناصرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 1000 دینار صاحبقران تاریخ نامشخص
سکه 1000 دینار صاحبقران تاریخ نامشخص
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه