لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

2 قران

/mechanical-coins/محمد-علی-شاه-قاجار-ماشینی/2-قران-ماشینی-2.html2011-07-06
logo
سکه ها

سکه دو قران محمد علی شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان محمد علی شاه قاجار
دو قران
برگ زیتون و برگ بلوط
شیر و خورشید
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط
تاج
تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1325 تا 1327
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 9.21 گرم
  • قطر: 27 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
1
2 قران 1325
نقره
9.21
27
لیست قیمت در ایران آنتیک
2
2 قران 1326 6 تاریخ بزرگ
نقره
9.21
27
3
2 قران 1326 6 تاریخ کوچک
نقره
9.21
27
4
2 قران 1326 6 تاریخ چسبیده به پای شیر نقره
9.21
27
5
 2 قران 1326 6 تاریخ وارو نقره
9.21
27
6 2 قران 1327
نقره
9.21
27
7
2 قران 1327 نیم وارو
نقره
9.21
27
8 2 قران 1328 ارور در تاریخ (تاریخ زیر پای شیر)
نقره 9.21 27
9 2 قران 1328 ارور در تاریخ (تاریخ زیر برگ زیتون)
نقره 9.21 27
سکه 2 قران 1326/22 -سورشارژ تاریخ- محمد علی شاه

کد: 325045

سکه 2 قران 1326/22 -سورشارژ تاریخ- محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 قران 1326/22 -سورشارژ تاریخ- محمد علی شاه

کد: 325046

سکه 2 قران 1326/22 -سورشارژ تاریخ- محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 قران 1326/5 -سورشارژ تاریخ- محمد علی شاه

کد: 686487

سکه 2 قران 1326/5 -سورشارژ تاریخ- محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه با کاور به فروش میرسد جنس: نقره وزن: 9.21 گرم قطر: 27 میلیمتر روی سکه السلطان محمد... ادامه

سکه 2 قران 1327 - 2 تاریخ مکرر - محمد علی شاه

کد: 145677

سکه 2 قران 1327 - 2 تاریخ مکرر - محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2 قران 1327 - 7 مکرر - محمد علی شاه

کد: 145620

سکه 2 قران 1327 - 7 مکرر - محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 قران 1327 - EF - محمد علی شاه

کد: 145678

سکه 2 قران 1327 - EF - محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 2 قران 1327 - قران با نقطه - محمد علی شاه

کد: 258902

سکه 2 قران 1327 - قران با نقطه - محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 قران 1327 - قران با نقطه - محمد علی شاه

کد: 258922

سکه 2 قران 1327 - قران با نقطه - محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. توضیح: این سکه به تعداد موجود می باشد، ممکن است سکه از نظر ظاهر کمی با تصویر تفاوت داشته باشد اما از نظر کیفیت... ادامه

سکه 2 قران 1327 - قران با نقطه - چرخش 55 درجه - محمد علی شاه

کد: 258901

سکه 2 قران 1327 - قران با نقطه - چرخش 55 درجه - محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 قران 1327 - قران بدون نقطه - محمد علی شاه

کد: 145698

سکه 2 قران 1327 - قران بدون نقطه - محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 قران 1327 - قران بدون نقطه - محمد علی شاه

کد: 145695

سکه 2 قران 1327 - قران بدون نقطه - محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. توضیح: این سکه به تعداد موجود می باشد، ممکن است سکه از نظر ظاهر کمی با تصویر تفاوت داشته باشد اما از نظر کیفیت... ادامه

سکه 2 قران 1327 - قران بدون نقطه - چرخش 180 درجه- محمد علی شاه

کد: 258958

سکه 2 قران 1327 - قران بدون نقطه - چرخش 180 درجه- محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2 قران 1327 - قران بدون نقطه - چرخش 75 درجه - محمد علی شاه

کد: 258945

سکه 2 قران 1327 - قران بدون نقطه - چرخش 75 درجه - محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 قران 1327 - مبلغ مکرر - محمد علی شاه

کد: 145675

سکه 2 قران 1327 - مبلغ مکرر - محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 قران 1327 مکرر تاریخ ـ محمد علی شاه

کد: 145679

سکه 2 قران 1327 مکرر تاریخ ـ محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2 قران 1328 - محمد علی شاه

کد: 145628

سکه 2 قران 1328 - محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه