لطفا منتظر بمانید...

50 ریال نقشه ایران (مسی)

سکه پنجاه ریال جمهوری اسلامی ایران

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
جمهوری اسلامی ایران نقشه ایران
تاسیسات شرکت نفت
استقلال آزادی جمهوری اسلامی
خوشه گندم و چرخ دنده نماد صنعت تاریخ
50 ریال  • سال ضرب: از 1359 تا 1368
  • ضرب: ایران
  • جنس:  مس
  • وزن: 10 گرم
  • قطر: 26.2  میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی : مرداد ماه 1396 ـ تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
(عالی‌)
قیمت
(بینهایت‌عالی)
قیمت
(بانکی)
1
50 ریال 1359 دور سکه بانک مرکزی ایران مس
10
26.2
2,000
5,000
12,000
2
50 ریال 1359 دور سکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی
مس
10
26.2
-
-
-
3
50 ریال 1360 دور سکه بانک مرکزی ایران مس
10
26.2
1,000
5,000
13,000
4
50 ریال 1360 دور سکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی مس
10
26.2
-
-
-
5
50 ریال 1361 صفر مبلغ ریز مس
10
26.2
2,000
8,000
25,000
6
50 ریال 1361 دور سکه بانک مرکزی ایران مس
10
26.2
1,000
4,000
10,000
7
50 ریال 1361 دور سکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی مس
10
26.2
1,000
4,000
10,000
8
50 ریال 1361 با چرخش 30 درجه
 مس 10
26.2
30,000
50,000
100,000
9
50 ریال 1361 با چرخش 180 درجه
 مس 10
26.2
-
-
-
10
50 ریال 1362
 مس 10
26.2
10,000
40,000
80,000
11
50 ریال 1363
 مس 10
26.2
12,000
25,000
60,000
12
50 ریال 1364
 مس 10
26.2
2,000
5,000
15,000
13 50 ریال 1365  مس 10
26.2
2,000
5,000
13,000
14
50 ریال 1366 نوشته ی درياها گود  مس 10
26.2
2,000
5,000
20,000
15
50 ریال 1366 نوشته ی درياها برجسته  مس 10
26.2
2,000
10,000
30,000
16
50 ریال 1367
 مس 10
26.2
2,000
5,000
15,000
17
50 ریال 1368  مس 10
26.2
 20,000 30,000
80,000

سکه 50 ریال 1359 - بانکی -جمهوری اسلامی

کد: 235489

سکه 50 ریال 1359 - بانکی -جمهوری اسلامی
13,000 تومان
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 50 ریال 1359 - صفر مستطیل - جمهوری اسلامی

کد: 235821

سکه 50 ریال 1359 - صفر مستطیل - جمهوری اسلامی
20,000 تومان
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 ریال 1359 - صفر مستطیل- بانکی -جمهوری اسلامی

کد: 235820

سکه 50 ریال 1359 - صفر مستطیل- بانکی -جمهوری اسلامی
60,000 تومان
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 50 ریال 1359 -صفر ریز- بانکی -جمهوری اسلامی

کد: 235782

سکه 50 ریال 1359 -صفر ریز- بانکی -جمهوری اسلامی
70,000 تومان
موجود
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 50 ریال 1360 - بانکی - جمهوری اسلامی

کد: 462197

سکه 50 ریال 1360 - بانکی - جمهوری اسلامی
13,000 تومان
موجود
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 50 ریال 1361 - بانکی -جمهوری اسلامی

کد: 650027

سکه 50 ریال 1361 - بانکی -جمهوری اسلامی
8,000 تومان
موجود
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 50 ریال 1361 - صفر مبلغ ریز

کد: 454120

سکه 50 ریال 1361 - صفر مبلغ ریز
15,000 تومان
موجود
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 50 ریال 1361 - صفر مبلغ ریز - بانکی

کد: 454122

سکه 50 ریال 1361 - صفر مبلغ ریز - بانکی
20,000 تومان
موجود
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 50 ریال 1362 - جمهوری اسلامی

کد: 623012

سکه 50 ریال 1362 - جمهوری اسلامی
60,000 تومان
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی و پشت سکه خراشهای بسیار ریز دیده می شود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه 50 ریال 1362 - جمهوری اسلامی

کد: 623013

سکه 50 ریال 1362 - جمهوری اسلامی
60,000 تومان
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه کدر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور... ادامه

سکه 50 ریال 1363 - جمهوری اسلامی

کد: 451283

سکه 50 ریال 1363 - جمهوری اسلامی
20,000 تومان
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 50 ریال 1363 -بانکی- جمهوری اسلامی

کد: 451221

سکه 50 ریال 1363 -بانکی- جمهوری اسلامی
60,000 تومان
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 50 ریال 1364 - بانکی - جمهوری اسلامی

کد: 805306

سکه 50 ریال 1364 - بانکی - جمهوری اسلامی
15,000 تومان
موجود
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 50 ریال 1365 - بانکی -جمهوری اسلامی

کد: 893203

سکه 50 ریال 1365 - بانکی -جمهوری اسلامی
15,000 تومان
موجود
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 50 ریال 1366 - نوشته دریاها برجسته- جمهوری اسلامی

کد: 931641

سکه 50 ریال 1366 - نوشته دریاها برجسته- جمهوری اسلامی
15,000 تومان
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 50 ریال 1366 - نوشته دریاها گود -بانکی- جمهوری اسلامی

کد: 931643

سکه 50 ریال 1366 - نوشته دریاها گود -بانکی- جمهوری اسلامی
20,000 تومان
موجود
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 50 ریال 1367 - بانکی - جمهوری اسلامی

کد: 345014

سکه 50 ریال 1367 - بانکی - جمهوری اسلامی
15,000 تومان
موجود
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 50 ریال 1367 - مکرر پشت سکه-جمهوری اسلامی

کد: 345013

سکه 50 ریال 1367 - مکرر پشت سکه-جمهوری اسلامی
18,000 تومان
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. مکرر روی نوشته های پشت سکه به خوبی دیده می شود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

سکه 50 ریال 1368 -جمهوری

کد: 023123

سکه 50 ریال 1368 -جمهوری
20,000 تومان
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 50 ریال 1368 مسی - جمهوری اسلامی

کد: 215401

سکه 50 ریال 1368 مسی - جمهوری اسلامی
12,000 تومان
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی