لطفا منتظر بمانید...

20 ریالی جمهوری

سکه بیست ریال جمهوری اسلامی ایران

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
20 ریال
جمهوری اسلامی ایران
برگ زیتون و برگ بلوط
گل لاله
تاریخ
بیست ریال

  • سال ضرب: از 1358 تا 1367
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل
  • وزن: 9 گرم
  • قطر: 30.8  میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی : مرداد ماه 1396 ـ تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
(عالی‌)
قیمت
(بینهایت‌عالی)
قیمت
(بانکی)
1
20 ریال دو طرف جمهوری
نیکل
9
30.8
1,000,000
1,800,000
-
2
20 ریال 1358  نیکل 9
30.8
-
5,000
20,000
3
20 ریال 1359 باریک
 نیکل 9
30.8
- 20,000
40,000
4 20 ریال 1359 ضخیم
 نیکل 9
30.8
- 20,000
40,000
5 20 ریال 1359 ، 9 تاریخ صاف
 نیکل 9
30.8
- 30,000
100,000
6
20 ریال 1360  نیکل 9
30.8
-
1,000
10,000
7 20 ریال 1361  نیکل 9
30.8
-
1,000
8,000
8
20 ریال 1361 مکرر پشت سکه
 نیکل 9
30.8
-
10,000
25,000
9 20 ریال 1362 صفر مبلغ کوچک
 نیکل 9
30.8
-
1,000
10,000
10
20 ریال 1362 صفر مبلغ بزرگ
 نیکل 9
30.8
-
5,000
25,000
11 20 ریال 1363
 نیکل 9
30.8
- 10,000
30,000
12
20 ریال 1364 صفر مبلغ کوچک
 نیکل 9
30.8
-
5,000
25,000
13
20 ریال 1364 مکرر پشت سکه
 نیکل 9
30.8
-
15,000
40,000
14 20 ریال 1364 شاخه ی برگ زیتون ناقص
 نیکل 9
30.8
-
5,000
25,000
15 20 ریال 1364 صفر مبلغ بزرگ
 نیکل 9
30.8
-
5,000
25,000
16
20 ریال 1365
 نیکل 9
30.8
-
1,000
6,000
17
20 ریال 1365 مکرر پشت سکه
 نیکل 9
30.8
-
5,000
18,000
18
20 ریال 1366
 نیکل 9
30.8
-
1,000
6,000
19
20 ریال 1366 مکرر پشت سکه  نیکل 9
30.8
-
5,000
18,000
20
20 ریال 1367
 نیکل 9
30.8
-
1,000
6,000
21
20 ریال 1367 مکرر پشت سکه
 نیکل 9
30.8
-
5,000
18,000

سکه 20 ریال 1358 - جمهوری اسلامی

کد: 450150

سکه 20 ریال 1358 - جمهوری اسلامی
25,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 20 ریال 1359 - جمهوری اسلامی

کد: 450180

سکه 20 ریال 1359 - جمهوری اسلامی
8,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 20 ریال 1359 -9 تاریخ ضعیف- جمهوری اسلامی

کد: 450175

سکه 20 ریال 1359 -9 تاریخ ضعیف- جمهوری اسلامی
30,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 20 ریال 1359 -بانکی- جمهوری اسلامی

کد: 450151

سکه 20 ریال 1359 -بانکی- جمهوری اسلامی
38,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 20 ریال 1360 - جمهوری اسلامی

کد: 654620

سکه 20 ریال 1360 - جمهوری اسلامی
8,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 20 ریال 1361 - جمهوری اسلامی

کد: 450153

سکه 20 ریال 1361 - جمهوری اسلامی
8,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
کیفیت سکه بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها می باشد.... ادامه

سکه 20 ریال 1362 صفر مبلغ بزرگ - بانکی

کد: 126040

سکه 20 ریال 1362 صفر مبلغ بزرگ - بانکی
25,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 20 ریال 1362 صفر مبلغ کوچک

کد: 546542

سکه 20 ریال 1362 صفر مبلغ کوچک
7,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
کیفیت سکه بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها می باشد.... ادامه

سکه 20 ریال 1362 صفر مبلغ کوچک - شکستگی قالب روی مبلغ

کد: 546547

سکه 20 ریال 1362 صفر مبلغ کوچک - شکستگی قالب روی مبلغ
8,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
کیفیت سکه همانند تصویر میباشد. برامدگی روی 2 وجود دارد که بر اثر شکستگی قالب به وجود آمده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 20 ریال 1363 - جمهوری اسلامی

کد: 653210

سکه 20 ریال 1363 - جمهوری اسلامی
20,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 20 ریال 1364 -صفر مبلغ بزرگ-بانکی- جمهوری اسلامی

کد: 540819

سکه 20 ریال 1364 -صفر مبلغ بزرگ-بانکی- جمهوری اسلامی
25,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 20 ریال 1364 -صفر مبلغ کوچک- جمهوری اسلامی

کد: 540813

سکه 20 ریال 1364 -صفر مبلغ کوچک- جمهوری اسلامی
20,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 20 ریال 1364 -صفر مبلغ کوچک-بانکی- جمهوری اسلامی

کد: 540817

سکه 20 ریال 1364 -صفر مبلغ کوچک-بانکی- جمهوری اسلامی
25,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 20 ریال 1364 -طلایی - جمهوری اسلامی

کد: 450210

سکه 20 ریال 1364 -طلایی - جمهوری اسلامی
30,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه با کیفیت تقریبا بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 20 ریال 1364 -مکرر پشت سکه- جمهوری اسلامی

کد: 540814

سکه 20 ریال 1364 -مکرر پشت سکه- جمهوری اسلامی
50,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 20 ریال 1365 -بانکی- جمهوری اسلامی

کد: 860035

سکه 20 ریال 1365 -بانکی- جمهوری اسلامی
5,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 20 ریال 1365 مکرر در پشت سکه - جمهوری اسلامی

کد: 750194

سکه 20 ریال 1365 مکرر در پشت سکه - جمهوری اسلامی
12,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 20 ریال 1366 - جمهوری اسلامی

کد: 580121

سکه 20 ریال 1366 - جمهوری اسلامی
3,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
کیفیت سکه تقریبا بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها... ادامه

سکه 20 ریال 1366 -بانکی- جمهوری اسلامی

کد: 580122

سکه 20 ریال 1366 -بانکی- جمهوری اسلامی
7,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 20 ریال 1367 - مکرر روی سکه - جمهوری اسلامی

کد: 893240

سکه 20 ریال 1367 - مکرر روی سکه - جمهوری اسلامی
20,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی