لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

20 ریالی جمهوری

/mechanical-coins/جمهوری-اسلامی-ایران-ماشینی/20-ریال-جمهوری-اسلامی/20-ریالی-جمهوری.html2011-08-13
logo
سکه ها

سکه بیست ریال جمهوری اسلامی ایران

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
20 ریال
جمهوری اسلامی ایران
برگ زیتون و برگ بلوط
گل لاله
تاریخ
بیست ریال

  • سال ضرب: از 1358 تا 1367
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل
  • وزن: 9 گرم
  • قطر: 30.8  میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی : -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1
20 ریال دو طرف جمهوری
نیکل
9
30.8
لیست قیمت در ایران آنتیک
2
20 ریال 1358  نیکل 9
30.8
3
20 ریال 1359 باریک
 نیکل 9
30.8
4 20 ریال 1359 ضخیم
 نیکل 9
30.8
5 20 ریال 1359 ، 9 تاریخ صاف
 نیکل 9
30.8
6
20 ریال 1360  نیکل 9
30.8
7 20 ریال 1361  نیکل 9
30.8
8
20 ریال 1361 مکرر پشت سکه
 نیکل 9
30.8

9 20 ریال 1362 صفر مبلغ کوچک
 نیکل 9
30.8
10
20 ریال 1362 صفر مبلغ بزرگ
 نیکل 9
30.8
11 20 ریال 1363
 نیکل 9
30.8
12
20 ریال 1364 صفر مبلغ کوچک
 نیکل 9
30.8
13
20 ریال 1364 مکرر پشت سکه
 نیکل 9
30.8
14 20 ریال 1364 شاخه ی برگ زیتون ناقص
 نیکل 9
30.8
15 20 ریال 1364 صفر مبلغ بزرگ
 نیکل 9
30.8
16
20 ریال 1365
 نیکل 9
30.8
17
20 ریال 1365 مکرر پشت سکه
 نیکل 9
30.8
18
20 ریال 1366
 نیکل 9
30.8
19
20 ریال 1366 مکرر پشت سکه  نیکل 9
30.8
20
20 ریال 1367
 نیکل 9
30.8
21
20 ریال 1367 مکرر پشت سکه
 نیکل 9
30.8
سکه 20 ریال - دو رو جمهوری - جمهوری اسلامی
سکه 20 ریال - دو رو جمهوری - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 20 ریال - یک رو جمهوری - جمهوری اسلامی
سکه 20 ریال - یک رو جمهوری - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توضیح: ارور به وجود آمده در اثر ضرب همزمان دو پولک بوده است. این سکه نتیجه ضرب قالب زیرین می باشد و... ادامه

سکه 20 ریال 1358 - جمهوری اسلامی
سکه 20 ریال 1358 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 20 ریال 1359 - جمهوری اسلامی
سکه 20 ریال 1359 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی می باشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 20 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری... ادامه

سکه 20 ریال 1359 - خارج از مرکز - جمهوری اسلامی
سکه 20 ریال 1359 - خارج از مرکز - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توضیح: سکه دارای ارور (خطای) ضرب « خارج از مرکز » است. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه 20 ریال 1359 -9 تاریخ ضعیف- جمهوری اسلامی
سکه 20 ریال 1359 -9 تاریخ ضعیف- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 20 ریال 1359 -بانکی- جمهوری اسلامی
سکه 20 ریال 1359 -بانکی- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 20 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری... ادامه

سکه 20 ریال 1360 - جمهوری اسلامی
سکه 20 ریال 1360 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 20 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری... ادامه

سکه 20 ریال 1361 - جمهوری اسلامی
سکه 20 ریال 1361 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
کیفیت سکه بانکی می باشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 20 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلاهی ایران... ادامه

سکه 20 ریال 1362 - ضرب بر پولک اشتباه - خارج از مرکز
سکه 20 ریال 1362 - ضرب بر پولک اشتباه - خارج از مرکز
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توضیح: برای ضرب این سکه از پولک سکه 10 ریال به اشتباه استفاده شده است. سکه در کاور منقش به... ادامه

سکه 20 ریال 1362 صفر مبلغ بزرگ - بانکی
سکه 20 ریال 1362 صفر مبلغ بزرگ - بانکی
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد.     روی سکه 20 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه... ادامه

سکه 20 ریال 1362 صفر مبلغ کوچک
سکه 20 ریال 1362 صفر مبلغ کوچک
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
کیفیت سکه بانکی می باشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 20 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلاهی ایران... ادامه

سکه 20 ریال 1362 صفر مبلغ کوچک - شکستگی قالب روی مبلغ
سکه 20 ریال 1362 صفر مبلغ کوچک - شکستگی قالب روی مبلغ
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
کیفیت سکه همانند تصویر میباشد. برامدگی روی 2 وجود دارد که بر اثر شکستگی قالب به وجود آمده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 20 ریال 1363 - جمهوری اسلامی
سکه 20 ریال 1363 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 20 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلاهی... ادامه

سکه 20 ریال 1364 -صفر مبلغ بزرگ-بانکی- جمهوری اسلامی
سکه 20 ریال 1364 -صفر مبلغ بزرگ-بانکی- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 20 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه... ادامه

سکه 20 ریال 1364 -صفر مبلغ کوچک- جمهوری اسلامی
سکه 20 ریال 1364 -صفر مبلغ کوچک- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 20 ریال 1364 -صفر مبلغ کوچک-بانکی- جمهوری اسلامی
سکه 20 ریال 1364 -صفر مبلغ کوچک-بانکی- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 20 ریال 1364 -طلایی - جمهوری اسلامی
سکه 20 ریال 1364 -طلایی - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه با کیفیت تقریبا بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 20 ریال 1364 -مکرر روی سکه- جمهوری اسلامی
سکه 20 ریال 1364 -مکرر روی سکه- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 20 ریال 1364 -مکرر پشت سکه- جمهوری اسلامی
سکه 20 ریال 1364 -مکرر پشت سکه- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه