لطفا منتظر بمانید...

سکه 100 ریال بارگاه امام رضا (ع) نیکل

سکه صد ریال جمهوری اسلامی ایران

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
جمهوری اسلامی ایران بارگاه امام رضا (ع)
تاریخ

100 ریال

  • سال ضرب: از 1371 تا 1382
  • ضرب: ایران
  • جنس:  نیکل
  • وزن: 9 گرم
  • قطر: 29.25  میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی : مرداد ماه 1395 ـ تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
(عالی‌)
قیمت
(بینهایت‌عالی)
قیمت
(بانکی)
1
100 ریال نیکل 1371
نیکل
9
29.25
- 4,000
10,000
2
100 ریال نیکل 1372 صفر مبلغ کوچک
نیکل
9
29.25
 2,000 8,000
30,000
3
100 ریال نیکل 1372 صفر مبلغ بزرگ
نیکل
9
29.25
-
2,000
8,000
4
100 ریال نیکل 1373 نیکل
9
29.25
-
1,000
5,000
5
100 ریال نیکل 1374 نیکل
9
29.25
-
500
5,000
6
100 ریال نیکل 1375 نیکل
9
29.25
-
500
2,500
7
100 ریال نیکل 1376 نیکل
9
29.25
-
500
2,500
8
100 ریال نیکل 1377 نیکل
9
29.25
-
500
2,500
9
100 ریال نیکل 1378 نیکل
9
29.25
-
500
2,500
10
100 ریال نیکل 1379 نیکل
9
29.25
-
500
2,500
11
100 ریال نیکل 1380 نیکل
9
29.25
-
500
3,000
12
100 ریال نیکل 1380 مکرر روی سکه
نیکل
9
29.25
10,000
20,000
30,000
13
100 ریال نیکل 1381 نیکل
9
29.25
-
5,000
15,000
14
100 ریال نیکل 1382 نیکل
9
29.25
 - 500
2,000

سکه 100 ریال امام رضا 1372 -برآمدگی اضافه- جمهوری اسلامی

کد: 032804

سکه 100 ریال امام رضا 1372 -برآمدگی اضافه- جمهوری اسلامی
5,000 تومان
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 100 ریال امام رضا 1372 -صفر بزرگ- جمهوری اسلامی

کد: 033810

سکه 100 ریال امام رضا 1372 -صفر بزرگ- جمهوری اسلامی
3,000 تومان
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 100 ریال امام رضا 1372 -صفر کوچک- جمهوری اسلامی

کد: 033802

سکه 100 ریال امام رضا 1372 -صفر کوچک- جمهوری اسلامی
18,000 تومان
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 100 ریال امام رضا 1373 جمهوری اسلامی

کد: 033804

سکه 100 ریال امام رضا 1373 جمهوری اسلامی
5,000 تومان
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 100 ریال امام رضا 1376 - جمهوری اسلامی

کد: 032802

سکه 100 ریال امام رضا 1376 - جمهوری اسلامی
1,500 تومان
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 100 ریال امام رضا 1377 - جمهوری اسلامی

کد: 033806

سکه 100 ریال امام رضا 1377 - جمهوری اسلامی
1,500 تومان
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 100 ریال امام رضا 1378 - جمهوری اسلامی

کد: 039802

سکه 100 ریال امام رضا 1378 - جمهوری اسلامی
1,500 تومان
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 100 ریال امام رضا 1379 - جمهوری اسلامی

کد: 032812

سکه 100 ریال امام رضا 1379 - جمهوری اسلامی
1,500 تومان
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 100 ریال امام رضا 1380 - جمهوری اسلامی

کد: 032806

سکه 100 ریال امام رضا 1380 - جمهوری اسلامی
1,500 تومان
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 100 ریال امام رضا 1381 - جمهوری اسلامی

کد: 032845

سکه 100 ریال امام رضا 1381 - جمهوری اسلامی
3,000 تومان
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 100 ریال امام رضا 1382 - جمهوری اسلامی

کد: 032402

سکه 100 ریال امام رضا 1382 - جمهوری اسلامی
1,000 تومان
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

پولک ضرب نشده 100 ریالی امام رضا - جمهوری اسلامی

کد: 895560

پولک ضرب نشده 100 ریالی امام رضا - جمهوری اسلامی
55,000 تومان
موجود
این پولک متعلق به سکه 100 ریال امام رضا می باشد، وزن و قطر پولک کاملا با سکه 100 ریال امام رضا یکسان است. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی