لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

سکه 100 ریال بارگاه امام رضا (ع) نیکل

/mechanical-coins/جمهوری-اسلامی-ایران-ماشینی/100-ریال/سکه-100-ریال-بارگاه-امام-رضا-ع-نیکل.html2011-08-13
logo
سکه ها

سکه صد ریال جمهوری اسلامی ایران

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
جمهوری اسلامی ایران بارگاه امام رضا (ع)
تاریخ

100 ریال

  • سال ضرب: از 1371 تا 1382
  • ضرب: ایران
  • جنس:  نیکل
  • وزن: 9 گرم
  • قطر: 29.25  میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی : خرداد ماه 1397 ـ تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1
100 ریال نیکل 1371
نیکل
9
29.25
لیست قیمت در ایران آنتیک
2
100 ریال نیکل 1372 صفر مبلغ کوچک
نیکل
9
29.25
3
100 ریال نیکل 1372 صفر مبلغ بزرگ
نیکل
9
29.25
4
100 ریال نیکل 1373 نیکل
9
29.25
5
100 ریال نیکل 1374 نیکل
9
29.25
6
100 ریال نیکل 1375 نیکل
9
29.25

7
100 ریال نیکل 1376 نیکل
9
29.25
8
100 ریال نیکل 1377 نیکل
9
29.25
9
100 ریال نیکل 1378 نیکل
9
29.25
10
100 ریال نیکل 1379 نیکل
9
29.25
11
100 ریال نیکل 1380 نیکل
9
29.25
12
100 ریال نیکل 1380 مکرر روی سکه
نیکل
9
29.25
13
100 ریال نیکل 1381 نیکل
9
29.25
14
100 ریال نیکل 1382 نیکل
9
29.25
سکه 100 ریال امام رضا 1371- جمهوری اسلامی
سکه 100 ریال امام رضا 1371- جمهوری اسلامی
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 100 ریال امام رضا 1372 -برآمدگی اضافه- جمهوری اسلامی
سکه 100 ریال امام رضا 1372 -برآمدگی اضافه- جمهوری اسلامی
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 100 ریال امام رضا 1372 -صفر بزرگ- جمهوری اسلامی
سکه 100 ریال امام رضا 1372 -صفر بزرگ- جمهوری اسلامی
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 100 ریال امام رضا 1372 -صفر کوچک- جمهوری اسلامی
سکه 100 ریال امام رضا 1372 -صفر کوچک- جمهوری اسلامی
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 100 ریال امام رضا 1373 - ضرب بر پولک ناقص- جمهوری اسلامی
سکه 100 ریال امام رضا 1373 - ضرب بر پولک ناقص- جمهوری اسلامی
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 100 ریال امام رضا 1373 -ضرب بر پولک بیضی- جمهوری اسلامی
سکه 100 ریال امام رضا 1373 -ضرب بر پولک بیضی- جمهوری اسلامی
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 100 ریال امام رضا 1373 جمهوری اسلامی
سکه 100 ریال امام رضا 1373 جمهوری اسلامی
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 100 ریال امام رضا 1374- جمهوری اسلامی
سکه 100 ریال امام رضا 1374- جمهوری اسلامی
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 100 ریال امام رضا 1375- جمهوری اسلامی
سکه 100 ریال امام رضا 1375- جمهوری اسلامی
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 100 ریال امام رضا 1376 - جمهوری اسلامی
سکه 100 ریال امام رضا 1376 - جمهوری اسلامی
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 100 ریال امام رضا 1377 - جمهوری اسلامی
سکه 100 ریال امام رضا 1377 - جمهوری اسلامی
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 100 ریال امام رضا 1378 - جمهوری اسلامی
سکه 100 ریال امام رضا 1378 - جمهوری اسلامی
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 100 ریال امام رضا 1379 - جمهوری اسلامی
سکه 100 ریال امام رضا 1379 - جمهوری اسلامی
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 100 ریال امام رضا 1380 - جمهوری اسلامی
سکه 100 ریال امام رضا 1380 - جمهوری اسلامی
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 100 ریال امام رضا 1381 - جمهوری اسلامی
سکه 100 ریال امام رضا 1381 - جمهوری اسلامی
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 100 ریال امام رضا 1382 - جمهوری اسلامی
سکه 100 ریال امام رضا 1382 - جمهوری اسلامی
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

پولک ضرب نشده 100 ریالی امام رضا - جمهوری اسلامی
پولک ضرب نشده 100 ریالی امام رضا - جمهوری اسلامی
این پولک متعلق به سکه 100 ریال امام رضا می باشد، وزن و قطر پولک کاملا با سکه 100 ریال امام رضا یکسان است و بدون کاور بفروش می رسد. ادامه