لطفا منتظر بمانید...

10 ریال جمهوری

سکه ده ریال جمهوری اسلامی ایران

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
10 ریال
جمهوری اسلامی ایران
برگ زیتون و برگ بلوط
گل لاله
تاریخ
ده ریال

  • سال ضرب: از 1358 تا 1367
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل
  • وزن: 7 گرم
  • قطر: 27.7  میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی : مرداد ماه 1396 ـ تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
(عالی‌)
قیمت
(بینهایت‌عالی)
قیمت
(بانکی)
1
10 ریال 1358
نیکل
7
27.7 -
5,000
20,000
2
10 ریال 1358 صفر مبلغ بزرگ
نیکل
7
27.7 20,000
100,000
200,000
3 10 ریال 1359 نوشته پشت باز
نیکل
7
27.7 -
20,000
30,000
4 10 ریال 1359 نوشته پشت بسته نیکل
7
27.7 -
-
-
5 10 ریال 1360
نیکل
7
27.7 -
1,000
5,000
6 10 ریال 1360 با چرخش 180 درجه
نیکل
7
27.7 60,000
150,000
300,000
7 10 ریال 1361 تاریخ کوچک نوشته پشت باز 
نیکل
7
27.7 -
500
5,000
8
10 ریال 1361 تاریخ کوچک نوشته پشت بسته
نیکل
7
27.7 -
1,000
8,000
9 10 ریال 1361 تاریخ متوسط
نیکل
7
27.7 -
500
5,000
10 10 ریال 1361 تاریخ بزرگ نوشته پشت باز  نیکل
7
27.7 5,000 25,000
70,000
11
10 ریال 1361 تاریخ بزرگ نوشته پشت بسته  نیکل
7
27.7 -
500
5,000
12
10 ریال 1362 نوشته پشت باز
نیکل
7
27.7  5,000 25,000
70,000
13 10 ریال 1362 نوشته پشت بسته  نیکل
7
27.7  - 500
5,000
14
10 ریال 1363 نوشته پشت باز
نیکل
7
27.7 10,000
50,000
110,000
15
10 ریال 1363 نوشته پشت بسته  نیکل
7
27.7 10,000
50,000
130,000
16
10 ریال 1364 صفر مبلغ ریز نوشته پشت باز نیکل
7
27.7  - 500
5,000
17 10 ریال 1364 صفر مبلغ ریز نوشته پشت بسته
نیکل
7
27.7 - -
-
18  10 ریال 1364 صفر مبلغ درشت نوشته پشت باز نیکل
7
27.7 - 5,000
15,000
19
 10 ریال 1364 صفر مبلغ درشت نوشته پشت بسته نیکل
7
27.7  - 2,000
8,000
20 10 ریال 1364 صفر مبلغ مستطیل یک ضخیم نوشته پشت باز نیکل
7
27.7 - 500
5,000
21 10 ریال 1364 صفر مبلغ مستطیل پشت بسته نیکل
7
27.7 10,000 30,000
80,000
22
10 ریال 1364 یک مبلغ باریک نوشته پشت باز نیکل
7
27.7  - 500
5,000
23 10 ریال 1364 یک مبلغ باریک نوشته پشت بسته نیکل
7
27.7 10,000
30,000
80,000
24
10 ریال 1365 تاریخ کوچک
نیکل
7
27.7 -
500
5,000
25
10 ریال 1365 تاریخ متوسط
نیکل
7
27.7 10,000 50,000
150,000
26 10 ریال 1365 تاریخ بزرگ
نیکل
7
27.7 10,000 50,000
130,000
27 10 ریال 1366
نیکل
7
27.7 -
500
5,000
28 10 ریال 1367 تاریخ کوچک نیکل 7
27.7 20,000
80,000
150,000
29
10 ریال 1367 تاریخ بزرگ نیکل
7
27.7 -
500
5,000
30
10 ریال 1367 تاریخ بزرگ 7 تاریخ نازک نیکل
7
27.7 20,000 80,000
150,000

سکه 10 ریال 1358 - جمهوری اسلامی

کد: 135807

سکه 10 ریال 1358 - جمهوری اسلامی
12,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
کیفیت این سکه بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها می... ادامه

سکه 10 ریال 1358 -صفر بزرگ- جمهوری اسلامی

کد: 135800

سکه 10 ریال 1358 -صفر بزرگ- جمهوری اسلامی
150,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 10 ریال 1359 - جمهوری اسلامی

کد: 135895

سکه 10 ریال 1359 - جمهوری اسلامی
8,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 10 ریال 1359 -بانکی- جمهوری اسلامی

کد: 135968

سکه 10 ریال 1359 -بانکی- جمهوری اسلامی
22,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
کیفیت این سکه بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها می... ادامه

سکه 10 ریال 1360 - جمهوری اسلامی

کد: 136001

سکه 10 ریال 1360 - جمهوری اسلامی
5,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
کیفیت این سکه بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها می... ادامه

سکه 10 ریال 1360 -با چرخش 90 درجه- جمهوری اسلامی

کد: 136589

سکه 10 ریال 1360 -با چرخش 90 درجه- جمهوری اسلامی
170,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 10 ریال 1360 -ترک قالب- جمهوری اسلامی

کد: 136010

سکه 10 ریال 1360 -ترک قالب- جمهوری اسلامی
7,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
کیفیت این سکه بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها می... ادامه

سکه 10 ریال 1360 -مکرر روی تاریخ و مبلغ

کد: 562031

سکه 10 ریال 1360 -مکرر روی تاریخ و مبلغ
40,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
کیفیت این سکه بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها می... ادامه

سکه 10 ریال 1360 شبح روی سکه و ارور قالب

کد: 451012

سکه 10 ریال 1360 شبح روی سکه و ارور قالب
15,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
شبح روی سکه و ارور قالب پشت سکه روی حرف نون به خوبی دیده میشود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 10 ریال 1361 - ارور قالب روی صفر- جمهوری اسلامی

کد: 136122

سکه 10 ریال 1361 - ارور قالب روی صفر- جمهوری اسلامی
10,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 10 ریال 1361 - تاریخ بزرگ - پشت باز- جمهوری اسلامی

کد: 136105

سکه 10 ریال 1361 - تاریخ بزرگ - پشت باز- جمهوری اسلامی
60,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 10 ریال 1361 - تاریخ بزرگ - پشت بسته- جمهوری اسلامی

کد: 136104

سکه 10 ریال 1361 - تاریخ بزرگ - پشت بسته- جمهوری اسلامی
5,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 10 ریال 1361 - تاریخ بزرگ -پشت باز- جمهوری اسلامی

کد: 136106

سکه 10 ریال 1361 - تاریخ بزرگ -پشت باز- جمهوری اسلامی
15,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 10 ریال 1361 - تاریخ متوسط- پشت باز- جمهوری اسلامی

کد: 136103

سکه 10 ریال 1361 - تاریخ متوسط- پشت باز- جمهوری اسلامی
5,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 10 ریال 1361 - تاریخ کوچک- پشت باز- جمهوری اسلامی

کد: 136102

سکه 10 ریال 1361 - تاریخ کوچک- پشت باز- جمهوری اسلامی
5,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 10 ریال 1361 - تاریخ کوچک- پشت بسته- جمهوری اسلامی

کد: 136101

سکه 10 ریال 1361 - تاریخ کوچک- پشت بسته- جمهوری اسلامی
5,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 10 ریال 1361 -شکستگی قالب دو روی سکه- جمهوری اسلامی

کد: 585462

سکه 10 ریال 1361 -شکستگی قالب دو روی سکه- جمهوری اسلامی
15,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 10 ریال 1362 - جمهوری اسلامی

کد: 585420

سکه 10 ریال 1362 - جمهوری اسلامی
4,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 10 ریال 1362 - پشت باز -  جمهوری اسلامی

کد: 585424

سکه 10 ریال 1362 - پشت باز - جمهوری اسلامی
20,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 10 ریال 1362 -ارور قالب- جمهوری اسلامی

کد: 585421

سکه 10 ریال 1362 -ارور قالب- جمهوری اسلامی
10,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی