لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

10 ریال جمهوری

/mechanical-coins/جمهوری-اسلامی-ایران-ماشینی/10-ریال-جمهوری-اسلامی/10-ریال-جمهوری.html2011-08-13
logo
سکه ها

سکه ده ریال جمهوری اسلامی ایران

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
10 ریال
جمهوری اسلامی ایران
برگ زیتون و برگ بلوط
گل لاله
تاریخ
ده ریال

  • سال ضرب: از 1358 تا 1367
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل
  • وزن: 7 گرم
  • قطر: 27.7  میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی : -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1
10 ریال 1358
نیکل
7
27.7 لیست قیمت در ایران آنتیک
2
10 ریال 1358 صفر مبلغ بزرگ
نیکل
7
27.7
3 10 ریال 1359 نوشته پشت باز
نیکل
7
27.7
4 10 ریال 1359 نوشته پشت بسته نیکل
7
27.7
5 10 ریال 1360
نیکل
7
27.7
6 10 ریال 1360 با چرخش 180 درجه
نیکل
7
27.7
7 10 ریال 1361 تاریخ کوچک نوشته پشت باز 
نیکل
7
27.7
8
10 ریال 1361 تاریخ کوچک نوشته پشت بسته
نیکل
7
27.7
9 10 ریال 1361 تاریخ متوسط
نیکل
7
27.7
10 10 ریال 1361 تاریخ بزرگ نوشته پشت باز  نیکل
7
27.7
11
10 ریال 1361 تاریخ بزرگ نوشته پشت بسته  نیکل
7
27.7
12
10 ریال 1362 نوشته پشت باز
نیکل
7
27.7
13 10 ریال 1362 نوشته پشت بسته  نیکل
7
27.7
14
10 ریال 1363 نوشته پشت باز
نیکل
7
27.7
15
10 ریال 1363 نوشته پشت بسته  نیکل
7
27.7
16
10 ریال 1364 صفر مبلغ ریز نوشته پشت باز نیکل
7
27.7
17 10 ریال 1364 صفر مبلغ ریز نوشته پشت بسته
نیکل
7
27.7
18  10 ریال 1364 صفر مبلغ درشت نوشته پشت باز نیکل
7
27.7
19
 10 ریال 1364 صفر مبلغ درشت نوشته پشت بسته نیکل
7
27.7
20 10 ریال 1364 صفر مبلغ مستطیل یک ضخیم نوشته پشت باز نیکل
7
27.7
21 10 ریال 1364 صفر مبلغ مستطیل پشت بسته نیکل
7
27.7
22
10 ریال 1364 یک مبلغ باریک نوشته پشت باز نیکل
7
27.7
23 10 ریال 1364 یک مبلغ باریک نوشته پشت بسته نیکل
7
27.7
24
10 ریال 1365 تاریخ کوچک
نیکل
7
27.7
25
10 ریال 1365 تاریخ متوسط
نیکل
7
27.7
26 10 ریال 1365 تاریخ بزرگ
نیکل
7
27.7
27 10 ریال 1366
نیکل
7
27.7
28 10 ریال 1367 تاریخ کوچک نیکل 7
27.7
29
10 ریال 1367 تاریخ بزرگ نیکل
7
27.7
30
10 ریال 1367 تاریخ بزرگ 7 تاریخ نازک نیکل
7
27.7
سکه 10 ریال - 136 - خارج از مرکز - جمهوری اسلامی
سکه 10 ریال - 136 - خارج از مرکز - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توضیح: احتمالا تاریخ سکه 1366 باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 10 ریال 1358 - ترک قالب -چرخش 45 درجه- جمهوری اسلامی
سکه 10 ریال 1358 - ترک قالب -چرخش 45 درجه- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 10 ریال 1358 - جمهوری اسلامی
سکه 10 ریال 1358 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
کیفیت این سکه بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها می... ادامه

سکه 10 ریال 1358 - صفر بزرگ - بانکی - جمهوری اسلامی
سکه 10 ریال 1358 - صفر بزرگ - بانکی - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 10 ریال 1358 - صفر بزرگ - جمهوری اسلامی
سکه 10 ریال 1358 - صفر بزرگ - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه : پشت سکه ضربه خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 10 ریال 1359 - جمهوری اسلامی
سکه 10 ریال 1359 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 10 ریال 1359 -بانکی- جمهوری اسلامی
سکه 10 ریال 1359 -بانکی- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
کیفیت این سکه بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها می... ادامه

سکه 10 ریال 1360 - جمهوری اسلامی
سکه 10 ریال 1360 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
کیفیت این سکه بانکی می باشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 10 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلاهی ایران... ادامه

سکه 10 ریال 1360 - خارج از مرکز - جمهوری اسلامی
سکه 10 ریال 1360 - خارج از مرکز - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توضیح: سکه دارای ارور (خطای) ضرب خارج از مرکز است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش... ادامه

سکه 10 ریال 1360 - خارج از مرکز - جمهوری اسلامی
سکه 10 ریال 1360 - خارج از مرکز - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 10 ریال 1360 - پرسی 1348 - جمهوری اسلامی
سکه 10 ریال 1360 - پرسی 1348 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توضیح: برای ضرب این سکه از سکه 10 ریال محمد رضا شاه استفاده شده است. برای همین آثاری از سکه... ادامه

سکه 10 ریال 1360 -با چرخش 180 درجه- جمهوری اسلامی
سکه 10 ریال 1360 -با چرخش 180 درجه- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 10 ریال 1360 -با چرخش 90 درجه- جمهوری اسلامی
سکه 10 ریال 1360 -با چرخش 90 درجه- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 10 ریال 1360 -ترک قالب- جمهوری اسلامی
سکه 10 ریال 1360 -ترک قالب- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
کیفیت این سکه بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها می... ادامه

سکه 10 ریال 1360 -مکرر روی تاریخ و مبلغ
سکه 10 ریال 1360 -مکرر روی تاریخ و مبلغ
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
کیفیت این سکه بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها می... ادامه

سکه 10 ریال 1360 شبح روی سکه و ارور قالب
سکه 10 ریال 1360 شبح روی سکه و ارور قالب
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
شبح روی سکه و ارور قالب پشت سکه روی حرف نون به خوبی دیده میشود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 10 ریال 1361 - ارور قالب روی صفر- جمهوری اسلامی
سکه 10 ریال 1361 - ارور قالب روی صفر- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 10 ریال 1361 - تاریخ بزرگ - پشت باز - بانکی - جمهوری اسلامی
سکه 10 ریال 1361 - تاریخ بزرگ - پشت باز - بانکی - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 10 ریال 1361 - تاریخ بزرگ - پشت باز- جمهوری اسلامی
سکه 10 ریال 1361 - تاریخ بزرگ - پشت باز- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. مشخصات سکه جنس: آلیاژ نیکل و مس وزن: 7 گرم قطر: 27.75... ادامه

سکه 10 ریال 1361 - تاریخ بزرگ - پشت بسته- جمهوری اسلامی
سکه 10 ریال 1361 - تاریخ بزرگ - پشت بسته- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 10 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلاهی... ادامه