لطفا منتظر بمانید...

1 ریال نیکل

سکه یک ریال جمهوری اسلامی ایران

ویژگی ها

این سکه در سال 1360 ضرب نشده است.

 روی سکه پشت سکه
1 ریال
جمهوری اسلامی ایران
برگ زیتون و برگ بلوط
گل لاله
تاریخ
یک ریال

  • سال ضرب: از 1358 تا 1367
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل
  • وزن: 1.75 گرم
  • قطر: 18.2  میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی : مرداد ماه 1396 ـ تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
(عالی‌)
قیمت
(بینهایت‌عالی)
قیمت
(بانکی)
1
1 ریال 1358
نیکل
1.75
18.2
-
-
1,000
2
1 ریال 1358 با چرخش 45 درجه
نیکل
1.75
18.2
-
5,000
10,000
3
1 ریال 1358 شبح روی سکه نیکل
1.75
18.2
-
 2,000 10,000
4
1 ریال 1358 طلایی
نیکل
1.75
18.2
-
15,000
20,000
5
1 ریال 1359
نیکل
1.75
18.2
-
-
1,000
6
1 ریال 1361 نیکل
1.75
18.2
-
-
1,000
7
1 ریال 1361/60 سورشارژ تاریخ
نیکل
1.75
18.2
20,000  50,000 100,000
8
1 ریال 1361 با چرخش 45 درجه
نیکل
1.75
18.2
-
7,000
10,000
9
1 ریال 1361 با چرخش 90 درجه
نیکل
1.75
18.2
-
15,000
40,000
10
1 ریال 1362
نیکل
1.75
18.2
-
-
1,000
11
1 ریال 1362 شبح روی سکه نیکل
1.75
18.2
-
2,000
5,000
12
1 ریال 1363
نیکل
1.75
18.2
-
1,500
5,000
13
1 ریال 1363 انعکاس روی سکه
نیکل
1.75
18.2
- 2,000
5,000
14
1 ریال 1364
نیکل
1.75
18.2
-
-
2,000
15
1 ریال 1364 یک مبلغ باریک
نیکل
1.75
18.2
-
 10,000 20,000
16
1 ریال 1365 تاریخ باز
نیکل
1.75
18.2
-
-
1,500
17
1 ریال 1365 تاریخ فشرده
نیکل
1.75
18.2
-
-
3,000
18
1 ریال 1366 گل ریز
نیکل
1.75
18.2
-
-
2,000
19
1 ریال  1366 گل درشت
نیکل
1.75
18.2
-
-
2,000
20
1 ریال 1367
نیکل
1.75
18.2
-
5,000
 10,000

سکه 1 ریال 1358 - جمهوری اسلامی

کد: 631450

سکه 1 ریال 1358 - جمهوری اسلامی
1,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 1 ریال 1358 - طلایی - جمهوری اسلامی

کد: 631050

سکه 1 ریال 1358 - طلایی - جمهوری اسلامی
25,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توضیح : این سکه بلافاصله بعد از مراحل ضرب در ضرابخانه، با آب طلا در خارج از محیط ضرب... ادامه

سکه 1 ریال 1358 انعکاس روی سکه - جمهوری اسلامی

کد: 201013

سکه 1 ریال 1358 انعکاس روی سکه - جمهوری اسلامی
10,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 1 ریال 1359 - جمهوری اسلامی

کد: 545226

سکه 1 ریال 1359 - جمهوری اسلامی
1,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 1 ریال 1359 - مکرر روی سکه - جمهوری اسلامی

کد: 545227

سکه 1 ریال 1359 - مکرر روی سکه - جمهوری اسلامی
50,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه کمی لک دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 1 ریال 1359 -پولک ناقص- جمهوری اسلامی

کد: 548901

سکه 1 ریال 1359 -پولک ناقص- جمهوری اسلامی
18,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1 ریال 1361 - نقطه اضافه - جمهوری اسلامی ایران

کد: 210124

سکه 1 ریال 1361 - نقطه اضافه - جمهوری اسلامی ایران
5,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 1 ریال 1361- جمهوری اسلامی

کد: 331520

سکه 1 ریال 1361- جمهوری اسلامی
1,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 1 ریال 1361- چرخش 80 درجه - جمهوری اسلامی

کد: 337852

سکه 1 ریال 1361- چرخش 80 درجه - جمهوری اسلامی
40,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 1 ریال 1362 - جمهوری اسلامی

کد: 124816

سکه 1 ریال 1362 - جمهوری اسلامی
1,200 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 1 ریال 1362 -دو ضرب- جمهوری اسلامی

کد: 124210

سکه 1 ریال 1362 -دو ضرب- جمهوری اسلامی
50,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 1 ریال 1363 - جمهوری اسلامی

کد: 124817

سکه 1 ریال 1363 - جمهوری اسلامی
3,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 1 ریال 1364 - جمهوری اسلامی

کد: 425301

سکه 1 ریال 1364 - جمهوری اسلامی
2,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 1 ریال 1364 -1 باریک- جمهوری اسلامی

کد: 546310

سکه 1 ریال 1364 -1 باریک- جمهوری اسلامی
20,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 1 ریال 1365 - جمهوری اسلامی

کد: 124818

سکه 1 ریال 1365 - جمهوری اسلامی
1,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 1 ریال 1365 - خارج از مرکز - جمهوری اسلامی

کد: 124830

سکه 1 ریال 1365 - خارج از مرکز - جمهوری اسلامی
500,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توضیح: سکه دارای ارور « ضرب خارج از مرکز » می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com... ادامه

سکه 1 ریال 1365 -تاریخ ریز- جمهوری اسلامی

کد: 785401

سکه 1 ریال 1365 -تاریخ ریز- جمهوری اسلامی
2,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 1 ریال 1366 - جمهوری اسلامی

کد: 452231

سکه 1 ریال 1366 - جمهوری اسلامی
2,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
سکه با کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها می... ادامه

سکه 1 ریال 1367 - جمهوری اسلامی

کد: 564218

سکه 1 ریال 1367 - جمهوری اسلامی
10,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی