لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

1 ریال قدس

/mechanical-coins/جمهوری-اسلامی-ایران-ماشینی/1-ریال-جمهوری-اسلامی/1-ریال-قدس.html2011-08-13
logo
سکه ها

سکه یک ریال جمهوری اسلامی ایران

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
جمهوری اسلامی ایران قدس شریف
گل لاله تاریخ
1 ریال
یوم القدس
  • سال ضرب: 1359
  • ضرب: ایران
  • جنس: فولاد با روکش برنز
  • وزن: 2.5 گرم
  • قطر: 20.25  میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی : -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1
1 ریال قدس 1359
فولاد با روکش برنز
2.5
20.25
لیست قیمت در ایران آنتیک
2
1 ریال قدس 1359 با چرخش 180 درجه
فولاد با روکش برنز
2.5
20.25
3
1 ریال قدس 1359 نیکل(نمونه) نیکل
-
20.25
4
1 ریال قدس 1359 فولادی بدون روکش برنز فولاد
2.5
20.25
5
1 ریال قدس 1359 برنز برنز 2.5
20
سکه 1 ریال قدس 1359 - برنز - جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال قدس 1359 - برنز - جمهوری اسلامی
خورشیدی / برنج / 2.5 گرم / 20.25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 1 ریال قدس 1359 - برنز - جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال قدس 1359 - برنز - جمهوری اسلامی
خورشیدی / برنج / 2.5 گرم / 20.25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: نقص پولک در قسمت کنگره سکه دیده میشود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش... ادامه

سکه 1 ریال قدس 1359 - جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال قدس 1359 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / فولاد / 2.5 گرم / 20.25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد.   روی سکه جمهوری اسلامی ایران 1 ریال گل لاله یوم القدس پشت... ادامه

سکه 1 ریال قدس 1359 - مکرر روی (روز جهانی قدس)
سکه 1 ریال قدس 1359 - مکرر روی (روز جهانی قدس)
خورشیدی / فولاد / 2.5 گرم / 20.25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1 ریال قدس 1359 - ک مبارک تبدیل به گ شده
سکه 1 ریال قدس 1359 - ک مبارک تبدیل به گ شده
خورشیدی / فولاد / 2.5 گرم / 20.25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 1 ریال قدس 1359 - ک مبارک تبدیل به گ شده - بانکی
سکه 1 ریال قدس 1359 - ک مبارک تبدیل به گ شده - بانکی
خورشیدی / فولاد / 2.5 گرم / 20.25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه : روی سکه لک دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه 1 ریال قدس 1359 - ک مبارک تبدیل به گ شده - گ توپر - نوع دوم
سکه 1 ریال قدس 1359 - ک مبارک تبدیل به گ شده - گ توپر - نوع دوم
خورشیدی / فولاد / 2.5 گرم / 20.25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه جمهوری اسلامی ایران 1 ریال گل لاله یوم القدس پشت سکه... ادامه

سکه 1 ریال قدس 1359 -آب کروم- جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال قدس 1359 -آب کروم- جمهوری اسلامی
خورشیدی / فولاد / 2.5 گرم / 20.25 میلیمتر
کیفیت همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها می... ادامه

سکه 1 ریال قدس 1359 -مکرر روی بیت المقدس
سکه 1 ریال قدس 1359 -مکرر روی بیت المقدس
خورشیدی / فولاد / 2.5 گرم / 20.25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه جمهوری اسلامی ایران 1 ریال گل لاله یوم القدس پشت سکه... ادامه

سکه 1 ریال قدس 1359 -مکرر روی بیت المقدس- ک تبدیل به گ
سکه 1 ریال قدس 1359 -مکرر روی بیت المقدس- ک تبدیل به گ
خورشیدی / فولاد / 2.5 گرم / 20.25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه جمهوری اسلامی ایران 1 ریال گل لاله یوم القدس پشت سکه... ادامه

سکه 1 ریال قدس 1359 -چرخش 160 درجه- جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال قدس 1359 -چرخش 160 درجه- جمهوری اسلامی
خورشیدی / فولاد / 2.5 گرم / 20.25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 1 ریال قدس 1359 با چرخش 135 درجه
سکه 1 ریال قدس 1359 با چرخش 135 درجه
خورشیدی / فولاد / 2.5 گرم / 20.25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه جمهوری اسلامی ایران 1 ریال گل لاله یوم القدس پشت سکه... ادامه

سکه 1 ریال قدس 1359 با چرخش 180 درجه
سکه 1 ریال قدس 1359 با چرخش 180 درجه
خورشیدی / فولاد / 2.5 گرم / 20.25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 1 ریال قدس 1359 با چرخش 90 درجه
سکه 1 ریال قدس 1359 با چرخش 90 درجه
خورشیدی / فولاد / 2.5 گرم / 20.25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 1 ریال قدس 1359 پولک ناقص
سکه 1 ریال قدس 1359 پولک ناقص
خورشیدی / فولاد / 2.5 گرم / 20.25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه