لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

مجموعه سکه

/mechanical-coins/جمهوری-اسلامی-ایران-ماشینی/مجموعه-سکه-en.html2015-07-09
logo
سکه ها
مجموعه سکه600600
مجموعه های کلکسیونی سکه های رایج دوره جمهوری اسلامی ایران ، بعضی از این مجموعه ها بصورت رسمی در قالب پک بانک مرکزی یا سازمانهای دولتی تهیه و بعضی هم بطور غیر رسمی و توسط سایت سکه ها تدارک دیده شده اند.
پک سکه های رایج سال 1366 بانک مرکزی
پک سکه های رایج سال 1366 بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. یک ریالی 1366 دو ریال 1366 پنج ریالی 1366 ده ریالی 1366... ادامه

پک سکه های رایج سال 1367 بانک مرکزی
پک سکه های رایج سال 1367 بانک مرکزی
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. یک ریالی 1367 دوئ ریال 1367 پنج ریالی 1367 ده ریالی 1367... ادامه