لطفا منتظر بمانید...

5000 دینار تصویری

سکه پنج هزار دینار احمد شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان احمد شاه قاجار شاهنشاه ایران
پنج هزار دینار
چهره شاه
شیر و خورشید
برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
تاریخ
تاج  • سال ضرب: از 1331 تا 1344
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 23.02 گرم
  • قطر: 36.3 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: خرداد ماه 1397 ـ تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1
5000 دینار 1331 نقره  23.02 36.3
1,800,000 2,500,000
-
2
5000 دینار 1332 نقره  23.02 36.3
100,000 120,000 180,000
3
5000 دینار 1333 نقره  23.02 36.3
100,000
150,000
250,000
4
5000 دینار 1334 نقره 23.02
36.3
100,000
150,000
250,000
5
5000 دینار 1335
نقره 23.02
36.3
110,000
160,000
280,000
6
5000 دینار 1337
نقره 23.02
36.3
200,000
300,000
500,000
7
5000 دینار 1339
نقره 23.02
36.3
150,000
220,000
400,000
8
5000 دینار 1340
نقره 23.02
36.3
100,000
120,000
220,000
9
5000 دینار 1341 بدون یقه نقره 23.02
36.3
150,000
250,000
500,000
10
5000 دینار 1341 با یقه
نقره 23.02
36.3
100,000
120,000
220,000
11
5000 دینار 1342
نقره 23.02
36.3
100,000 120,000
220,000
12
5000 دینار 1342/32 سورشارژ در تاریخ نقره 23.02
36.3
130,000
150,000
300,000
13
5000 دینار 1343 با یقه
نقره 23.02
36.3
100,000
120,000
200,000
14
5000 دینار 1343 بدون یقه
نقره 23.02
36.3
100,000
120,000
200,000
15
5000 دینار 1343/33 سورشارژ در تاریخ
نقره 23.02
36.3
130,000
150,000
300,000
16
5000 دینار 1344/34 سورشارژ در تاریخ
نقره 23.02
36.3
130,000
150,000
300,000
17
5000 دینار 1344
نقره 23.02
36.3
110,000
130,000
250,000

سکه 5000 دینار 1332 - احمد شاه

کد: 653247

سکه 5000 دینار 1332 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار 1332 -EF- احمد شاه

کد: 653249

سکه 5000 دینار 1332 -EF- احمد شاه
140,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار 1333 - VF - احمد شاه

کد: 560127

سکه 5000 دینار 1333 - VF - احمد شاه
130,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار 1333 - چرخش 45 درجه- احمد شاه

کد: 560158

سکه 5000 دینار 1333 - چرخش 45 درجه- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه تمیز نشده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه 5000 دینار 1334 - احمد شاه

کد: 542018

سکه 5000 دینار 1334 - احمد شاه
130,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 5000 دینار 1334 - احمد شاه

کد: 542089

سکه 5000 دینار 1334 - احمد شاه
150,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار 1334 - احمد شاه

کد: 542011

سکه 5000 دینار 1334 - احمد شاه
150,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار 1334 - چرخش 100 درجه - احمد شاه

کد: 542090

سکه 5000 دینار 1334 - چرخش 100 درجه - احمد شاه
220,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار 1334 - چرخش 135 درجه - احمد شاه

کد: 542091

سکه 5000 دینار 1334 - چرخش 135 درجه - احمد شاه
220,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 5000 دینار 1334 - چرخش 180 درجه - احمد شاه

کد: 542092

سکه 5000 دینار 1334 - چرخش 180 درجه - احمد شاه
350,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار 1335 - EF - احمد شاه

کد: 547424

سکه 5000 دینار 1335 - EF - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: پشت سکه شکستگی قالب وجود دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 5000 دینار 1335 - VF - احمد شاه

کد: 547429

سکه 5000 دینار 1335 - VF - احمد شاه
125,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار 1335 - نقطه اضافه- احمد شاه

کد: 547426

سکه 5000 دینار 1335 - نقطه اضافه- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 5000 دینار 1337 - احمد شاه

کد: 656325

سکه 5000 دینار 1337 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 5000 دینار 1339 - احمد شاه

کد: 547549

سکه 5000 دینار 1339 - احمد شاه
185,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار 1340 - با یقه - احمد شاه

کد: 346009

سکه 5000 دینار 1340 - با یقه - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار 1340 - بدون یقه - احمد شاه

کد: 346025

سکه 5000 دینار 1340 - بدون یقه - احمد شاه
125,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار 1340 -بدون یقه - احمد شاه

کد: 547588

سکه 5000 دینار 1340 -بدون یقه - احمد شاه
140,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار 1341 - با یقه - احمد شاه

کد: 454035

سکه 5000 دینار 1341 - با یقه - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار 1341 - با یقه - مکرر روی صورت - احمد شاه

کد: 561242

سکه 5000 دینار 1341 - با یقه - مکرر روی صورت - احمد شاه
170,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.