لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

سکه تبلیغاتی - 16 - 4 - 99

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

5000 دینار تصویری

/mechanical-coins/احمد-شاه-قاجار-ماشینی/5000-دینار-تصویری-ماشینی-2.html2011-06-15
logo
سکه ها

سکه پنج هزار دینار احمد شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان احمد شاه قاجار شاهنشاه ایران
پنج هزار دینار
چهره شاه
شیر و خورشید
برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
تاریخ
تاج  • سال ضرب: از 1331 تا 1344
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 23.02 گرم
  • قطر: 36.3 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
1
5000 دینار 1331 نقره  23.02 36.3
لیست قیمت در ایران آنتیک
2
5000 دینار 1332 نقره  23.02 36.3
3
5000 دینار 1333 نقره  23.02 36.3
4
5000 دینار 1334 نقره 23.02
36.3
5
5000 دینار 1335
نقره 23.02
36.3
6
5000 دینار 1337
نقره 23.02
36.3
7
5000 دینار 1339
نقره 23.02
36.3
8
5000 دینار 1340
نقره 23.02
36.3
9
5000 دینار 1341 بدون یقه نقره 23.02
36.3
10
5000 دینار 1341 با یقه
نقره 23.02
36.3
11
5000 دینار 1342
نقره 23.02
36.3
12
5000 دینار 1342/32 سورشارژ در تاریخ نقره 23.02
36.3
13
5000 دینار 1343 با یقه
نقره 23.02
36.3
14
5000 دینار 1343 بدون یقه
نقره 23.02
36.3
15
5000 دینار 1343/33 سورشارژ در تاریخ
نقره 23.02
36.3
16
5000 دینار 1344/34 سورشارژ در تاریخ
نقره 23.02
36.3
17
5000 دینار 1344
نقره 23.02
36.3
سکه 5000 دینار 1343 - با یقه -بانکی- احمد شاه
سکه 5000 دینار 1343 - با یقه -بانکی- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار 1343 - بدون یقه - احمد شاه
سکه 5000 دینار 1343 - بدون یقه - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: سکه گرفتگی قالب و خراشهای ریز دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 5000 دینار 1343 - بدون یقه - احمد شاه
سکه 5000 دینار 1343 - بدون یقه - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 5000 دینار 1343 - بدون یقه - احمد شاه
سکه 5000 دینار 1343 - بدون یقه - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار 1343 - بدون یقه -بانکی- احمد شاه
سکه 5000 دینار 1343 - بدون یقه -بانکی- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 5000 دینار 1343/33 - سورشارژ در تاریخ - احمد شاه
سکه 5000 دینار 1343/33 - سورشارژ در تاریخ - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توضیح: بالای عدد 3 آخر تاریخ ، 3 دیگری نیز دیده می شود که در نتیجه سورشارژ می باشد.  ... ادامه

سکه 5000 دینار 1344 - AU - احمد شاه
سکه 5000 دینار 1344 - AU - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار 1344 - احمد شاه
سکه 5000 دینار 1344 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار 1344 -EF- احمد شاه
سکه 5000 دینار 1344 -EF- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار 1344/34 - سورشارژ در تاریخ - احمد شاه
سکه 5000 دینار 1344/34 - سورشارژ در تاریخ - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه