لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

تبلیغات

شاهی صاحب الزمان

/mechanical-coins/احمد-شاه-قاجار-ماشینی/شاهی-صاحب-الزمان-ماشینی-2-3.html2011-07-15
logo
سکه ها

سکه شاهی صاحب الزمان احمد شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
یا صاحب الزمان علیه السلام شاهی
برگ زیتون و برگ بلوط
شیر و شمشیر
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1332 تا 1342
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 0.56 گرم
  • قطر: 16 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
1
شاهی صاحب الزمان 1332 نقره 0.56
16 لیست قیمت در ایران آنتیک
2
شاهی صاحب الزمان 1333 نقره
0.56
16
3
شاهی صاحب الزمان 1335 با نوشته احمد شاه
نقره 0.56
16
4
شاهی صاحب الزمان 1337
نقره 0.56
16
5
شاهی صاحب الزمان 1341/1329 دو تاریخ نقره 0.56
16
6
شاهی صاحب الزمان 1341
نقره 0.56
16
7
شاهی صاحب الزمان 1342 نقره 0.56
16
8
شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ نقره 0.56
16
9
شاهی صاحب الزمان، بدون تاریخ، دو طرف صاحب الزمان نقره 0.56
16
10
شاهی صاحب الزمان، بدون تاریخ با نوشته احمد شاه نقره 0.56
16
سکه شاهی صاحب الزمان 1342 -بانکی- احمد شاه
سکه شاهی صاحب الزمان 1342 -بانکی- احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان 1342 -ضرب دو پولک همزمان- احمد شاه
سکه شاهی صاحب الزمان 1342 -ضرب دو پولک همزمان- احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان با نوشته احمد شاه - AU
سکه شاهی صاحب الزمان با نوشته احمد شاه - AU
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان با نوشته احمد شاه - VF
سکه شاهی صاحب الزمان با نوشته احمد شاه - VF
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ - احمد شاه
سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ - احمد شاه
سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ - سکه بر سکه - احمد شاه
سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ - سکه بر سکه - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه ضربه خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ - چرخش 160 درجه - احمد شاه
سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ - چرخش 160 درجه - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توضیح : سکه در حدود 160 درجه چرخش دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ - چرخش 160 درجه -AU- احمد شاه
سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ - چرخش 160 درجه -AU- احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توضیح: سکه در حدود 160 درجه چرخش دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ و طهران - احمد شاه
سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ و طهران - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.   توضیح: علاوه بر تاریخ ، کلمه طهران نیز درج نشده و همچنین قلم نوشته « یا صاحب الزمان... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان- دو تاج - احمد شاه
سکه شاهی صاحب الزمان- دو تاج - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان- دو تاج - احمد شاه
سکه شاهی صاحب الزمان- دو تاج - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان، با نوشته احمد شاه
سکه شاهی صاحب الزمان، با نوشته احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

شاهی دو طرف صاحب الزمان - احمد شاه
شاهی دو طرف صاحب الزمان - احمد شاه
قمری / نقره / 0.52 گرم / 16.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

شاهی دو طرف صاحب الزمان - بدون طهران - احمد شاه
شاهی دو طرف صاحب الزمان - بدون طهران - احمد شاه
قمری / نقره / 0.52 گرم / 16.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

شاهی دو طرف صاحب الزمان -بانکی- احمد شاه
شاهی دو طرف صاحب الزمان -بانکی- احمد شاه
قمری / نقره / 0.52 گرم / 16.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه