لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

دوهزاری تصویری

/gold-coin/احمد-شاه-قاجار-طلا/دوهزاری-تصویری-طلا-2-3.html2011-08-04
logo
سکه ها

سکه دوهزاری احمد شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
تصویر شاه
السلطان سلطان احمد شاه قاجار
تاریخ برگ زیتون و برگ بلوط

دوهزاری

  • سال ضرب: 1332 تا 1343 قمری
  • ضرب: ایران
  • جنس: طلا
  • عیار: 900
  • وزن: 0.57 گرم
  • قطر:14 میلیمتر 
  •  
سکه طلا دوهزاری 1335 - احمد شاه

کد: 142833

سکه طلا دوهزاری 1335 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه طلا دوهزاری 1335 - احمد شاه

کد: 142839

سکه طلا دوهزاری 1335 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه طلا دوهزاری 1337 - احمد شاه

کد: 142800

سکه طلا دوهزاری 1337 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه طلا دوهزاری 1339 - احمد شاه

کد: 142804

سکه طلا دوهزاری 1339 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه طلا دوهزاری 1339 - احمد شاه

کد: 142805

سکه طلا دوهزاری 1339 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: قسمت هایی از سکه خوردگی دارد که در نتیجه ضرب با قالب فرسوده می باشد. پولک سکه نیز ترک... ادامه

سکه طلا دوهزاری 1339 -عدد 9 مکرر- احمد شاه

کد: 142809

سکه طلا دوهزاری 1339 -عدد 9 مکرر- احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه طلا دوهزاری 1339 -مکرر عدد 9- احمد شاه

کد: 142806

سکه طلا دوهزاری 1339 -مکرر عدد 9- احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه طلا دوهزاری 1341 - احمد شاه

کد: 142832

سکه طلا دوهزاری 1341 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه طلا دوهزاری 1341 - احمد شاه

کد: 142831

سکه طلا دوهزاری 1341 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه طلا دوهزاری 1342 - احمد شاه

کد: 142835

سکه طلا دوهزاری 1342 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت تقریبا  بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه طلا دوهزاری 1343 - احمد شاه

کد: 142834

سکه طلا دوهزاری 1343 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه طلا دوهزاری 1343 - احمد شاه

کد: 142845

سکه طلا دوهزاری 1343 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: پولک سکه ضربه خوردگی کوچکی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.