لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

دوهزاری تصویری

/gold-coin/احمد-شاه-قاجار-طلا/دوهزاری-تصویری-طلا-2-3.html2011-08-04
logo
سکه ها

سکه دوهزاری احمد شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
تصویر شاه
السلطان سلطان احمد شاه قاجار
تاریخ برگ زیتون و برگ بلوط

دوهزاری

  • سال ضرب: 1332 تا 1343 قمری
  • ضرب: ایران
  • جنس: طلا
  • عیار: 900
  • وزن: 0.57 گرم
  • قطر:14 میلیمتر 
  •  
سکه طلا دوهزاری 1335 - احمد شاه
سکه طلا دوهزاری 1335 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه طلا دوهزاری 1335 - احمد شاه
سکه طلا دوهزاری 1335 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه طلا دوهزاری 1337 - احمد شاه
سکه طلا دوهزاری 1337 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه طلا دوهزاری 1339 - احمد شاه
سکه طلا دوهزاری 1339 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه طلا دوهزاری 1339 - احمد شاه
سکه طلا دوهزاری 1339 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: قسمت هایی از سکه خوردگی دارد که در نتیجه ضرب با قالب فرسوده می باشد. پولک سکه نیز ترک... ادامه

سکه طلا دوهزاری 1339 -عدد 9 مکرر- احمد شاه
سکه طلا دوهزاری 1339 -عدد 9 مکرر- احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه طلا دوهزاری 1339 -مکرر عدد 9- احمد شاه
سکه طلا دوهزاری 1339 -مکرر عدد 9- احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه طلا دوهزاری 1341 - احمد شاه
سکه طلا دوهزاری 1341 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه طلا دوهزاری 1341 - احمد شاه
سکه طلا دوهزاری 1341 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه طلا دوهزاری 1342 - احمد شاه
سکه طلا دوهزاری 1342 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت تقریبا  بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه طلا دوهزاری 1343 - احمد شاه
سکه طلا دوهزاری 1343 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه طلا دوهزاری 1343 - احمد شاه
سکه طلا دوهزاری 1343 - احمد شاه
قمری / طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: پولک سکه ضربه خوردگی کوچکی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.