لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

دینار

/ancient-coins/ساسانیان/شاپور-یکم/دینار-شاپور-یکم.html2012-09-09
logo
سکه ها

توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.