لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

اردشیر سوم

/ancient-coins/ساسانیان/اردشیر-سوم-ساسانی.html2012-06-04
logo
سکه ها

اردشیر سوم (630-628 میلادی)

اردشیر سوم شاه ساسانی بوده است. وی فرزند  قباد دوم "شیرویه" پس از مرگ پدر در سن خردسالی بر تخت نشست و خوانسالار یا رئیس کل ماه آذر گشنسپ بقیمومت او برقرار شد و در واقع مقام نیابت سلطنت یافت. شهربراز سپاه خود را وارد تیسفون کرد و شاهنشاه خردسال را که بیش از یکسال و نیم سلطنت نرانده بود، بقتل رساند. 

 

سکه اردشیر سوم ساسانی

سکه اردشیر سوم

توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.