لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

1 شاهی

/ancient-coins/زندیان/علی-مراد-خان-زند/1-شاهی.html2011-12-14
logo
سکه ها

 سکه شاهی ، علیمراد خان زند


ویژگی ها : این سکه معادل 50 دینار می باشد

روی سکه :  شد آفتاب و ماه زر و سیم در جهان / از سکه امام بحق صاحب زمان 

پشت سکه : مکان ضرب و تاریخ و نوشته ی "یا علی"  

سال ضرب :  1198 و 1197 هجری قمری

ضرب شهر های : اصفهان ، شیراز

جنس سکه : نقره

وزن استاندارد : 1.15 گرم

توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.