لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

2 شاهی

/ancient-coins/افشاریان/نادر-شاه-افشار/2-شاهی-نادر-شاه-افشار.html2011-12-14
logo
سکه ها

 سکه دو شاهی ، نادر شاه افشار


ویژگی ها : این سکه معادل 100 دینار می باشد و به نام "محمدی" نیز معروف بوده است

روی سکه :  در روی سکه شعر "هست سلطان بر سلاطین جهان / شاه شاهان نادر صاحبقران" و یا شعر "سکه بر زر کرد نام سلطنت را در جهان / نادر ایران زمین و خسرو گیتی ستان" نوشته شده است و در روی بعضی از سکه ها نوشته ی "السلطان نادر" دیده میشود  

پشت سکه : در آغاز سلطنت نوشته های "بتاریخ الخیر فیماوقع" و یا "تاریخ جلوس میمنت مانوس الخیر فیما وقع 1148" دیده میشود و در سکه های پسین مکان ضرب و تاریخ  به همراه نوشته "خلدالله ملکه"ضرب شده است

سال ضرب :  از 1148 تا 1157  هجری قمری

ضرب شهر های :  اصفهان ، تبریز ، گنجه ، ایروان ، تفلیس ، بخارا

جنس سکه : نقره

وزن استاندارد : 2.7 و 2.3 گرم

توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.