لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

هشت کالکو

/ancient-coins/اشکانیان/مهرداد-یکم/هشت-کالکو.html2012-11-15
logo
سکه ها

 سکه هشت کالکو ، مهرداد یکم اشکانیروی سکه :  تصویر نیمرخ مهرداد یکم، شاه اشکانی

پشت سکه :  تصویر ارشک سوار بر اسب در حال پیکار دیده می شود و اطراف آن به یونانی [ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΣΑΚΟΥ] نوشته شده است، که به معنی "شاه بزرگ ارشک" میباشد

سال ضرب :  در حدود سال 171 تا 138 پیش از میلاد

جنس سکه : برنز

وزن استاندارد : 15.5 گرم

قطر : 29 میلیمتر

توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.