لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

سکه تبلیغاتی - 16 - 4 - 99

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

دو کالکو

/ancient-coins/اشکانیان/مهرداد-یکم/دو-کالکو-مهرداد-یکم.html2012-11-15
logo
سکه ها

 سکه دوکالکو ، مهرداد یکم اشکانیروی سکه :  تصویر نیمرخ مهرداد یکم، شاه اشکانی

پشت سکه :  تصویر یک اسب دیده می شود و اطراف آن به یونانی [ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΣΑΚΟΥ] نوشته شده است، که به معنی "شاه بزرگ ارشک" میباشد

سال ضرب :  در حدود سال 171 تا 138 پیش از میلاد

جنس سکه : برنز

وزن استاندارد : 3.9 گرم

توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.