لطفا منتظر بمانید...

فرهاد یکم

/ancient-coins/اشکانیان/فرهاد-یکم.html2012-09-25
logo
سکه ها

فرهاد یکم ( 176 تا 171 پ.م )

فرهاد یکم پسر بزرگ فریایات بود. اگرچه برادر کوچکترش "مهرداد یکم" در شجاعت و جنگاوری برتری زیادی از او داشت، اما مجلس بزرگان اشکانی ( مجلس مهستان )، نظر به ارشدیت فرهاد، تنها او را لایق جانشینی پدر دانست. فرهاد در کار حکومتی از مهرداد کمک زیادی می گرفت.

فرهاد توانست بر ناحیه "تپورستان" مازندران کنونی چیره شود ، که تا آن زمان یکی از ایالات سلوکی بود ، و آن را به مملکت خود پیوند داد. اما سلوکیان که درگیر گرفتاری های غربی بودند به این مسئله توجه چندانی نکردند ، پس از آن فرهاد موفق شد ری و قزوین را که سلوکیان در آن دارای استحکامات بسیار قوی مانند قلعه آپامه آ، در حدود دوشان تپه بودند ، نیز تسخیر نماید و این نشانگر قدرت بسیار او بوده است .
این شاه شهر خارکْسْ را در ری بنا نهاد. خارکس را بعضی با دربند دریای خزر و برخی با شهر ستانک تطبیق داده‌اند. عقیده آخری مبنی بر این است که ایزدور خارکسی ( یکی از جغرافی دانان قدیم ) نوشته ‌است. وطن او خارکْس در وسط کوههای البرز واقع است. دربند دریای خزر را با سر دره خوار تطبیق کرده‌اند.
فرهاد یکم پیش از مرگ علی ‌رغم داشتن فرزند پسر، برادر خود مهرداد را به جانشینی معین کرد. درگذشت فرهاد در سال 171 پیش از میلاد بوده و به مدت 7 سال از سال 176 تا 171 پیش از میلاد حکومت کرد. سکه های او بسیار نایاب است. از محدود سکه هایی که از او یافت شده است میتوان گفت که همان روال سکه های شاهان پیشین را دنبال کرده است.

توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.