لطفا منتظر بمانید...

دانلود اپلیکیشن ایران آنتیک

کالکو

/ancient-coins/اشکانیان/فرهاد-دوم/کالکو-فرهاد-دوم.html2012-11-15
logo
سکه ها

سکه کالکو ، فرهاد دوم اشکانیروی سکه :  تصویر نیمرخ فرهاد دوم، شاه اشکانی

پشت سکه :  تصویر یک اسب دیده می شود و اطراف آن به یونانی [ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΣΑΚΟΥ] نوشته شده است، که به معنی "شاه بزرگ ارشک" میباشد

سال ضرب :  در حدود سال 138 تا 127 پیش از میلاد

جنس سکه : برنز

وزن استاندارد : 2 گرم

توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.