لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

سنتپروک

/ancient-coins/اشکانیان/سنتپروک.html2012-09-25
logo
سکه ها

سنتپروک ( 86 تا 70 پ.م )

سنتپروک یا سنتروک پسر مهرداد یکم و برادر فرهاد دوم است. او ظاهراً در جنگ با سكاها مدت 50 سال اسیر آن قوم بوده است اما با کمک همان قوم در آشوب کشور پس از مرگ مهرداد، استفاده کرده و خود را شاه نامیده است . با این همه ، این روایات به طور قطع نمی باشند. اوضاع تاریخی این دوره در تاریکی و ابهام می باشد و اطلاع زیاد از آن در دست نیست. در آن زمان دولت اشکانی درگیر منازعات بین شاهزادگان و سران خاندان ها بود. تیگران ارمنی از این فرصت استفاده کرده، آذربایجان را به تصرف خود در آورد و جلگه فرات را غارت کرد. وی علاوه بر این به باقی‌ماندهٔ قلمرو سلوکیان نیز دست‌اندازی کرده و خود را شاهنشاه خواند.

فهرست سکه های سنتپروک اشکانی
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.