لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

بلاش ششم

/ancient-coins/اشکانیان/بلاش-ششم.html2012-09-25
logo
سکه ها

بلاش ششم ( 208 تا 228 میلادی )

 بلاش ششم پسر بزرگ بلاش پنجم و برادر اردوان چهارم (پنجم) بود. وی در سال 208 میلادی پس از مرگ پدر بر تخت شاهی نشست. میان او و برادرش اردوان درگیری برای مقام شاهی درگرفت. در ابتدا پیروزی با بلاش بود ولی اردوان که فرمانروای ماد بود در سال 214 میلادی دست به قیام زد و در سال 216 شوش را به تصاحب خود در آورد. پس از این قیام قدرت اردوان رو به فزونی گرفت و مدتی بعد زمام امور ایران را در دست گرفت و حکومت بلاش محدود به بخشی از بابل شد. از سرانجام وی اطلاع دقیقی در دست نیست.


فهرست سکه های بلاش ششم اشکانی
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.