لطفا منتظر بمانید...

کتاب «سکه های ایران در دوره اسلامی» منتشر شد!

سکه های ایران در دوره اسلامی

سکه ها: کتاب «سکه‌های ایران در دوره اسلامی» به کوشش دکتر حسن رضایی باغ بیدی توسط انتشارات سمت چاپ و آماده توزیع شده است. اطلاعات بیشتر...

نویسنده
تاریخ ارسال
بازدید 1691
/13022015-کتاب-سکه-های-ایران-در-دوره-اسلامی-منتشر-شد.html
logo
سکه ها

کتاب «سکه های ایران در دوره اسلامی» منتشر شد!

کتاب «سکه های ایران در دوره اسلامی» منتشر شد!
سکه ها: کتاب « سکه‌های ایران در دوره اسلامی » به کوشش دکتر حسن رضایی باغ بیدی توسط انتشارات...